Öppna data

IIS bidrar genom att genomföra och sponsra event och hackaton där öppna data är ett tema. Vi publicerar även guider på området samt driver datahotell.se, ett verktyg som underlättar för att publicera er data på ett korrekt sätt.

Vi publicerar en hel del öppna data-relaterade nyheter på Datahotell och den blogg vi har där. Vi har även ett nyhetsbrev där vi varje månad berättar vad som händer i öppna data-världen. Använd formuläret nedan för att prenumerera på nyhetsbrevet.

De grundkrav på öppna data som Open Government Working Group ställt upp är att öppna data ska vara:

 1. Komplett: Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess görs tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta gäller särskilt databaser med material som skulle kunna vidareförädlas.
 2. Primär: Information skall så långt det är möjligt tillhandahållas i originalformatet. Bild- och videomaterial skall tillhandahållas i högsta möjliga upplösning för att möjliggöra vidareförädling.
 3. Aktuell: Information skall tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att värdet av den inte försvinner. Det bör finnas mekanismer för att automatiskt kunna få information om uppdateringar.
 4. Tillgänglig: Information görs tillgänglig för så många användare som möjligt för så många ändamål som möjligt.
 5. Maskinläsbar: Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och samkörning med andra register.
 6. Fri: Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, eller inskränkningar i form av licensvillkor och registreringsförfaranden.
 7. I ett öppet format: Det format informationen lämnas i följer en öppen standard, alternativt är dokumentationen till fomatet fritt tillgänglig och fri från patentlicensvillkor.

Open Knowledge Foundation har tagit fram en definition som sammanfattas enligt:

”Data kan kallas öppna data om vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera dessa med som största motprestation att ange källa eller krav på att dela data på samma sätt.”

Riktlinjer för publicering av öppna data

Standardiseringsorganet World Wide Web Consortium (W3C) har utarbetat rekommendationer för hur myndigheter och andra offentliga organisationer kan publicera öppna data på ett sätt som gör det så enkelt som möjligt att hitta och återanvända den i ”Publishing Open Government Data”. Där ges rekommendationer kring format, gränssnitt mm.

Open Knowledge Foundation har också tagit fram en handbok för publicering av öppna data[9]. I handboken presenteras tips på hur öppna data bör publiceras för att maximera användningsmöjligheterna.

I september 2010 presenterade Tim Berners-Lee en femstjärnig utvärderingsmodell för publicering av öppna data[10]. I modellen ges stjärnor beroende på hur väl man tillhandahåller data online:

 1. Den första stjärnan får man för att tillhandahålla data med en licens som möjliggör fri användning.
 2. Den andra stjärnan om informationen är i ett maskinläsbart format.
 3. Den tredje får man om data är publicerad i en öppen standard.
 4. Den fjärde om det är länkad data (till exempel i RDF).
 5. Den femte om data dessutom är sammanlänkad med andra dataset.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppna_data

Nordic Open Data Forum 2017

Vi genomför också Nordic Open Data Forum som hålls i mitten av november 2017. Läs mer här.