Svenskarna och internet

För att förstå hur internets tillväxt påverkar oss alla behövs tillgång till rapporter, undersökningar och analyser från tillförlitliga källor. Därför samlar och presenterar IIS sådant material på sin webbplats.

Till soi2018.se

En viktig del i arbetet med utveckling av internet i Sverige är att ta fram relevant information om hur nätet förändrar samhället och människors liv.

Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Detta har framförallt gjorts genom panelstudien ”Svenskarna och internet”, en studie som från början omfattade 2000 telefonintervjuer och idag 3000 intervjuer, baserat på ett slumpvist urval av befolkningen från 11 år och uppåt (2007 och tidigare från 18 år). Sedan år 2010 är IIS huvudman för studien.

Telefonintervjuerna är omfattande och innehåller frågor om de intervjuade personernas bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och användning av internet i olika former. Till föräldrar med hemmavarande barn mellan 2-11 år ställs frågor om barnens användning av internet. Till ungdomar mellan 12-15 år ställs också frågor till deras föräldrar.

Statistik & fakta – här lär du dig mer.

Läs mer om: internetutveckling, Utvalt