Internetkunskap

Bakom en till synes trovärdig nyhet kan det finnas en hel trollfabrik och bilden som rör upp känslor på sociala medier kan vara tagen helt ur sitt sammanhang. Det krävs mer av internetanvändare i dag än någonsin tidigare. Inför valet storsatsar därför Internetstiftelsen i Sverige, IIS, på att stärka vuxnas digitala kompetens.

Att kunna söka och värdera information och förstå olika digitala informationsflöden blir allt viktigare. Sverige är på väg in i en valrörelse och då är det extra viktigt att kunna avgöra vem som säger vad och varför. Kan man det minimerar man risken att bli lurad eller sprida vidare information man inte själv kan stå för.

Endast var femte person (23%) av de över 35 år har fått utbildning eller information om hur man värderar information på internet. Samtidigt är det de äldre som är flitigast på att dela innehåll i sociala medier vidare. Det visar statistik från IIS rapport Svenskarna och internet som släpptes tidigare i höstas. I dag finns många bra satsningar för att stärka barns digitala kompetens medan initiativ riktade till vuxna och i synnerhet äldre, inte är lika många.

Internetkunskap.se

IIS startar därför satsningen ”Internetkunskap” där fokus är grundläggande digital folkbildning riktad till vuxna (35 år och uppåt). Materialet består av korta faktafilmer anpassade för att konsumeras på sociala medier, samt fördjupande artiklar för den som vill lära sig mer. Allt samlas på webbplatsen internetkunskap.se.

Utgångspunkten för satsningen är EU:s ramverk för digital kompetens som identifierar kunskap om den digitala vardagen som alla invånare behöver. Fram till riksdagsvalet i september kommer Internetstiftelsen att rulla ut flera kunskapspaket inom samma satsning.