Hälsoläget i .se – Nåbarhet på nätet

För åttonde året i rad har IIS kartlagt hur myndigheter och andra viktiga samhällsfunktioner hanterar sin närvaro på internet och resultaten blir stadigt bättre. Den senaste rapporten släpptes i februari 2015.

Färre öppna rekursiva namnservrar

Öppna rekursiva namnservrar kan missbrukas av andra och utnyttjas vid överbelastningsattacker. Mellan 2007 och 2014 har andelen namnservrar med rekursion påslaget minskat mycket kraftigt, från 40 procent till 4 procent.

Allt fler använder IPv6 och DNSSEC

När det gäller IPv6 för kommunikation med namnservrar ser vi en fortsatt ökning hos alla kategorier i hela undersökningsgruppen, från 54 procent 2013 till 61 procent 2014. Vanligast förekommer det inom kategorin Universitet och högskolor (86 procent). Den största ökningen har skett inom kategorin Media där det ökat från 33 procent som använde IPv6 2013 till 58 procent 2014. Även bland myndigheter, landsting och kommuner har ökningen varit avsevärd.

Ökningen av DNSSEC-signerade domäner fortsätter. En del av ökningen kan förklaras med att MSB mellan 2012 och 2013 beviljat medel ur 2:4-anslaget för krisberedskap, vilket har kunnat sökas av utpekade myndigheter. Totalt har MSB fördelat 10 390 000 kronor att förbruka mellan 2012 och 2014.

Vid årets undersökning är andelen signerade .se-domäner nära 30 procent.

Samtliga rapporter:

Senast uppdaterad: 2015-02-24

Läs mer om: DNS, hälsoläget, rapporter