Skolfederation

En viktig del av skolans utveckling är att ge rätt förutsättningar för digital kompetens genom att lärare och elever får tillgång till fler och bättre resurser via internet. Användandet av digitala tjänster i skolan får aldrig kompromissa med elevernas personliga integritet. Tjänsterna ska dessutom vara lätta att komma åt för användarna samt innebära en minimal administrativ belastning.

Till skolfederation.se

Skolfederation är en tjänst som tagits fram under ledning av SIS, Swedish Standards Institute.

Ett enda lösenord att hålla reda på

Skolfederation är en del av en standardiserad inloggningslösning som förenklar för elever, lärare och olika leverantörer av digitala tjänster för skolan. Eleverna kan då få en enda inloggning att hålla reda på för att nå alla tjänsterna i skolmiljön, både de som finns i skolan och de som skolan abonnerar på via internet. En sådan lösning där användaren loggar in på ett säkert ställe och sedan når flera tjänster kallas för single sign-on.

Hantering av konton och licenser

Gemensamt för de nätbaserade tjänster som vänder sig till skolan är att de i allmänhet kräver att användarna identifierar sig genom att logga in. För en betaltjänst som till exempel ett läromedel är inloggningen ett måste för att garantera att enbart betalande användare kommer åt tjänsten, men även licensfria tjänster kan dra nytta av inloggning. Till exempel kan tjänsten presentera ett urval av sitt material som är anpassat till respektive elev, klass eller lärare.

Inga känsliga personuppgifter skickas via nätet

Kontohantering och åtkomst bör endast kräva ett minimum av administration för lärare och skolpersonal samtidigt som kraven på personuppgifter, säkerhet och personlig integritet är högt ställda i den nya dataskyddsförordningen GDPR (som ersätter PuL den 25 maj, 2018).

Med federerad inloggning via Skolfederation behöver känsliga uppgifter som användarnamn och lösenord aldrig skickas över internet. Personuppgifter om eleverna behöver inte heller lagras hos tjänsteleverantören, vilket ytterligare minskar risken att information om användarna ska hamna i orätta händer.

Mindre krångel, mer fokus på lärandet

Användarnamn och lösenord är lätta att förstå och lätta att använda. Nackdelarna är att de även är lätta för obehöriga att komma över, samt tidsödande att administrera. Någon måste hålla rätt på alla dessa användarkonton och lösenord vare sig det sköts av skolans administratör eller alltför ofta i praktiken hamnar på den enskilde lärarens bord.

Det som från början framstod som en enkel, om än ur säkerhetsaspekt tvivelaktig, lösning växer snabbt till en administrativ belastning när skolan abonnerar på läromedel och tjänster som alla kräver sin egen inloggning och unika användaruppgifter.

För lärarna blir hanteringen av digitala resurser därför enklare om de slipper det dagliga krånglet med att hantera konton, lösenord och inloggningar och istället tillsammans med eleverna får fokusera på lärandet.

Med standardiserad integration till den tekniska miljön blir det också lättare för så väl stora som små leverantörer av pedagogiska resurser att erbjuda sina tjänster till skolan och det leder till att utbudet av digitala tjänster kan öka.

Läs mer om: federationer, Sambi