Sambi

Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg, Sambi, är en federativ infrastrukturlösning för hela den svenska vård- och omsorgssektorn.

Till sambi.se

Visionen är att federationen Sambi ska fungera som en nationell mötesplats för säker e-hälsa genom att vara det infrastrukturella navet som sammanlänkar e-tjänster och användarorganisationer. Lösningen bygger på tillit mellan de betrodda parterna, kontinuerligt säkerhetsarbete och skydd för användarnas personliga integritet.

Inom sektorn vård och omsorg finns ett behov av infrastrukturlösningar som garanterar en patientsäker, kostnadseffektiv och praktisk åtkomst av e-tjänster inom och mellan olika organisationer.

Sambi erbjuder en sammanhållen teknisk infrastruktur där hanteringen av identiteter och åtkomsträttigheter knyts samman med ett obegränsat antal e-tjänster. En viktig poäng är att känsliga uppgifter som användarnamn och lösenord aldrig behöver skickas över internet. De lagras inte heller hos tjänsteleverantören. Allt som skickas via nätet är informationen att användaren är betrodd och vilken typ av användare det rör sig om.

Sambi är ett samarbete mellan eHälsomyndigheten och Inera med stöd av IIS (Internetstiftelsen i Sverige).

Läs mer om: federationer, Sambi