Detta är digital delaktighet

IIS tror att internet kan bidra positivt till såväl individers som samhällets utveckling. Alla människor i Sverige ska ha samma rätt och möjligheter att utnyttja internets tjänster.

IIS tillhandahåller tjänster som utbildar, underlättar och stimulerar till ökad internetanvändning främst i Sverige. Vi arbetar för att vidareutveckla befintliga internetanvändares förmågor att använda internet och får dem som idag står utanför att bli aktiva internetanvändare.

 

Demokratisk fråga

I allt högre grad krävs i dag grundläggande internetkunskaper exempelvis på arbetsmarknaden eller för att kunna ta del av samhällets service. De som av olika anledningar saknar nätkompetens riskerar att hamna utanför, vilket kan få konsekvenser såväl för demokratin som för samhällsekonomin.

Även i ett land som Sverige, där utvecklingen ligger långt framme, finns många människor som inte är digitalt delaktiga och som därmed ställs helt eller delvis utanför när samhällsnyttiga funktioner flyttar ut på internet.

 

Digidelnätverket

Allt sedan 2008 har IIS engagerat sig i att öka den digitala delaktigheten. IIS var en av initiativtagarna till kampanjen Digidel 2013, som bidrog till att ytterligare en halv miljon svenskar blev digitalt delaktiga under åren 2010 till 2013.

IIS är fortfarande en av Digidelnätverkets främsta finansiärer tillsammans med näringsdepartementet, och bidrog 2015 med en halv miljon kronor till verksamheten.

Digidelnätverket har sedan kampanjens slut drivit arbetet vidare, bland annat genom eMedborgarveckan och Get Online Week, en årlig europeisk kampanj för att få fler människor med i den digitala gemenskapen. För 2016 sponsrade IIS även de två kampanjveckorna som nämnts ovan.

IIS är också initiativtagare till – och finansiär av – satsningen på ett Digidelcenter på biblioteket i Motala. Det är en plats dit medborgarna kan komma och få hjälp med digital samhällsservice och lära sig hur man kan använda olika digitala tjänster. Centret, som blivit mycket uppskattat, startade under 2017 och är bemannat av IT-guider. De är nyanlända ungdomar som hjälper seniorer och visar till exempel hur man skickar e-post eller hur svt-play fungerar.

Läs mer på Digidelnätverkets webbplats, http://digidel.se/.

 

Mer på våra webbar: