Historien om Digidel 2013

Den 25 oktober 2010 gick startskottet för ett nationellt kunskapslyft som ska få ytterligare en halv miljon svenskar använda internet. Då arrangerade IIS tillsammans med andra aktörer ett upprop för digital delaktighet. Nära 280 personer var på plats, cirka 3000 följde konferensen via livesändning och 16 nationella organisationer och myndigheter undertecknade uppropet.

År 2010 använde 1,5 miljoner svenskar från 16 år och uppåt aldrig eller sällan internet och e-tjänster. De flesta icke-användare återfanns bland äldre, men icke-användarna fanns i alla åldersgrupper, även bland yngre. Det framgick av IIS årliga rapport Svenskarna och internet.

Efter hearingen bildades ett nätverk på nationell nivå för att diskutera möjligheter till samverkan för att öka e-delaktigheten och minska digitala klyftor. Representerade i nätverket fanns länsbiblioteken och projekt IKT-lyftet, Folkbildningsförbundet, Folkbildningsrådet, Svensk biblioteksförening, UR, studieförbunden, RIO, lärcentraorganisationen Nitus, Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB, Kungliga Biblioteket KB, samt IIS(Internetstiftelsen i Sverige)la var välkomna att gå med i Digidel

Kampanjen Digidel som syftade till att minska den digitala klyftan med 500 000 personer var öppen för alla; myndigheter, kommuner, landsting, företag, organisationer och privatpersoner. Digidel nådde sitt mål med god marginal (enligt prognosen i En miljon svenskar vill inte använda internet).

Kampanjen Digidel pågick fram till och med december 2013.