Måns ger instruktioner till en av deltagarna på ett av våra Barnhack.

Barnhack

IIS ser det som en viktig uppgift inför framtiden att väcka intresset hos barn för hur datorer, programmering och nätet egentligen fungerar.

Till våra barn- och ungdomsresurser

Idag använder de flesta yngre i Sverige uppkopplade apparater och datorer. Hårdvara, program och infrastrukturen som de kopplas upp till används flitigt, medan förståelsen för hur allt fungerar och hänger ihop är rätt liten. Med engagemang och hjälp av vuxna kan de yngre bli aktiva producenter istället för att bara vara passiva konsumenter.

Stort intresse

Vi har märkt att det är ett stort intresse för programmering för barn och våra Barnhack. För att fler ska få chansen att lära sig mer har vi samlat erfarenheter och klokskap från olika håll och sammanställt dem i Internetguiden Barnhack. Vi har även sammanställt en lista över var i landet man kan hitta barnhack.

Programmeringsspråket vi använder i våra Barnhackskurser heter Scratch, och IIS Måns Jonasson har tagit fram en enklare kursbok för Scratch som du kan använda.

Varför sysslar vi med Barnhack?

När hemdatorerna först blev vanliga på 1980-talet uppstod en generation av ”sovrumsprogrammerare” – vanliga barn och ungdomar som lärde sig att programmera sina datorer.

Men dagens PC-datorer kommer oftast inte med någon programmeringsmiljö inbyggd, och många av enheterna som våra barn använder är av säkerhetsskäl slutna plattformar vilket gör det närmast omöjligt för en vanlig användare att börja skapa egna program för plattformen.

Som tur är finns det redan en hel del funderingar på hur man kan göra, och en av lösningarna är Scratch, som också är det programmeringsspråk vi använder på våra Barnhack.

Gör egna program i Scratch

Scratch är en mjukvara framtagen av MIT (Massachusetts Institute of Technology) för att introducera programmering som koncept för barn och ungdomar. Eftersom det är lätt att komma igång med Scratch är det dock också många vuxna som gillar att göra egna program med hjälp av Scratch. Den som börjar leka med Scratch lär sig snabbt grunderna i programmering som koncept.

Lär sig datorer

Barn som använder Scratch blir snabbt kompetenta ”miniprogrammerare” och kan redan efter en liten stund göra egna spel och program. Men kanske allra viktigast är att barnen lär sig att datorerna tar sina instruktioner från människor, och att alla som vill kan lära sig hur.

Vill du veta mer om vilka resurser vi erbjuder kring Barnhack? Läs mer här.

Läs mer om: Barnhack