.SE:s säkerhetschef får stipendium

Anne-Marie Eklund-Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef på .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är 2008 års Kjell Hultman-stipendiat, tillsammans med säkerhetsspecialisten Per Hellqvist från Symantec. Offentliggörandet sker i samband med Dataföreningen Stockholmskretsens årsmöte idag.

Anne-Marie Eklund Löwinder och Per Hellqvist får vardera 10 000 kronor att använda till kompetensutveckling för att de ”aktivt verkar för en sund utveckling och användning av IT för samhället genom sitt engagerade arbete med IT-säkerhetsfrågor för företag, organisationer och privatpersoner”.

Tack vare en anonym donation kunde Dataföreningen Stockholmkretsen tilldela två kandidater stipendiet. Kjell Hultman-stipendiet tilldelas personer som bidrar till ”en sund utveckling av IT för samhället”.

– Jag tolkar det inte bara som ett erkännande för IT-säkerhetsområdet som ett etablerat och viktigt område inom informations- och kommunikationstekniken utan också som en bekräftelse för mig personligen, och ett bevis för att mina ansträngningar bär frukt, säger Anne-Marie Eklund Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef på .SE, i och med offentliggörandet.

Kjell Hultman var Stockholmskretsens första ordförande efter bildandet av Svenska Dataföreningen 1963. Den utbildningsverksamhet han startade i Stockholm utgjorde även grunden till det som idag är DF Kompetens, ett helägt dotterbolag till Dataföreningen i Sverige. I år delas Kjell Hultman-stipendiet ut för sjätte gången.

För mer information, kontakta:

Anne-Marie Eklund Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef på .SE, Telefon: 08-452 35 17, 0734-315 310, E-post: anne-marie.eklund-lowinder@iis.se

Maria Ekelund, PR- och informationschef på .SE, Telefon: 08-452 35 27, 0707-774 487, E-post: maria.ekelund@iis.se