.SE:s Internetfonden finansierar 14 nya projekt

I år delar .SE:s internetfonden ut 12 miljoner kronor till fristående, icke-kommersiella projekt som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. I den senaste ansökningsomgången fick 14 projekt dela på nästan 2,8 miljoner kronor. Bland dessa finns en studie om hur banker hanterar internetsäkerhet, en databas med 14 000 vetenskapliga svar på läkemedelsfrågor, en utveckling av automatisk kryptering av e-post, en lösning för att underlätta internetbaserad demokrati, goda historier från miljonprogrammen, en säkrare internetidentitet på sociala medier och en ny standard för att kommentera och ge synpunkter på digital text.

Pressmeddelande från .SE 2012-06-13

I .SE:s (Stiftelsen för internetinfrastruktur) stadgar framgår att överskottet som genereras från registreringsavgifterna för domännamn ska investeras i projekt som gynnar internetutvecklingen i Sverige. Detta sker bland annat genom Internetfonden som under två ansökningsomgångar varje år finansierar några av de projekt som uppfyller kraven.

Sedan starten 2004 har över 150 projekt finansierats och den här gången får följande 14 projekt dela på nästan 2,8 miljoner kronor:

Mats Aronsson, Stockholm
MiljonStories – goda historier från miljonprogrammen
Beskrivning av projektet: Väcka hopp genom att samla in goda historier från miljonprogramsområden i en hemsida/databas.
Beviljad summa: 150 000 kronor
För mer information och intervjuer: Mats Aronsson, mats@matsaronssonstockholm.se, 070-326 48 48

Betahaus, Stockholm
Beslutsmöten över näten via VoteIT
Beskrivning av projektet: Underlätta en internetbaserad demokrati genom att hantera beslutsmöten som sker enbart på nätet eller både fysiskt och på nätet. Alla yrkanden och omröstningar av vikt läggs i VoteIT så att alla kan delta på samma villkor.
Beviljad summa: 290 000 kronor
För mer information och intervjuer: Anders Hultman, anders@betahaus.net, 070-880 55 46

Michael Cardell Widerkrantz, Malmö
Better-Than-Nothing-Security
Beskrivning av projektet: BTNS är teknik för att på IP-nivå automatiskt kryptera, skydda integritet och garantera att vi fortfarande kommunicerar med samma motpart. Beviljad summa: 200 000 kronor
För mer information och intervjuer: Michael Cardell Widerkrantz, mc@hack.org
Hemsida: http://hack.org/mc/hacks/btns/

Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Forskningsuppdrag om DANE för OpenSSL
Beskrivning av projektet: Implementering av krypterad säkerhet i OpenSSL så att det kan användas både i existerande programvaror och med tiden inlemmas i OpenSSL för att öka säkerheten på internet.
Beviljad summa: 260 000 kronor
För mer information och intervjuer: Fredrik Pettai, pettai@nordu.net

Lena Ewertsson, Högskolan i Halmstad
Hantering av osäkerhetssituationer vid internetbaserad bankverksamhet
Beskrivning av projektet: Studie om hur banker hanterar problem, hot och osäkerhet kopplade till användning av deras tjänster på internet.
Beviljad summa: 110 000 kronor
För mer information och intervjuer: Lena Ewertsson, lena.ewertsson@hh.se, 070-694 16 61

Karlstad Universitet, Karlstad
Främja kunskapsutbyte mellan lärosäten via öppna lärresurser
Beskrivning av projektet: Främjande av ett öppet kunskapsutbyte mellan undervisande personal på landets lärosäten.
Beviljad summa: 320 000 kronor
För mer information och intervjuer: Markus Schneider, markus.schneider@kau.se, 073-273 33 30

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Öppen tillgång till databasen Drugline
Beskrivning av projektet: De över 14 000 vetenskapligt baserade svaren på läkemedelsrelaterade frågor i databasen Drugline ska bli tillgängliga för både sjukvården och allmänheten i Sverige och internationellt.
Beviljad summa: 300 000 kronor
För mer information och intervjuer: Marine Andersson, marine.andersson@karolinska.se, 08-585 810 64

Karl Lindqvist, Stockholm
Höja konverteringsgraden för crowdfunding
Beskrivning av projektet: Undersöka faktorer som kan höja andelen besökare som ger stöd åt projekt på crowdfunding-sajter med målet att öka från dagens 1,5 – 2 procent till 3 procent.
Beviljad summa: 28 360 kronor
För mer information och intervjuer: Karl Lindqvist, kalle@polstjarna.se, 070-353 54 17

Mikael Nordfeldth, Umeå
StatusNet – Leverantörsoberoende och decentraliserad plattform för sociala medier
Beskrivning av projektet: Mjukvaran StatusNet ska möjliggöra en användarvänlig och decentraliserad plattform för sociala medier som ger rätten och möjligheten att välja en pålitlig leverantör för lagring av internetidentiteter och därmed större kontroll över vilken personlig data som kommersialiseras.
Beviljad summa: 25 000 kronor
För mer information och intervjuer: Mikael Nordfeldth, mmn@hethane.se, 070-565 76 37

Prototyp Stockholm AB, Stockholm
Underlättande för samverkan mellan datakällor
Beskrivning av projektet: Via öppen källkod skapa ett generiskt gränssnitt för att hitta objekt och metainformation i olika datakällor och därmed förenkla samverkan mellan dem. Till exempel skulle detta kunna innebära att du hittar ett favoritrecept från en receptsajt för att sedan beställa en matkasse med råvaror från en sajt som erbjuder hemleverans.
Beviljad summa: 328 000 kronor
För mer information och intervjuer: Pontus Österberg, pontus.osterberg@prototyp.se, 073-430 40 33

Björn Påhlsson, Malmö
Transparent e-postkryptering
Beskrivning av projektet: Underlätta användningen av krypterad e-post genom att skapa ett automatiskt system som kan hantera kryptering av e-post utan slutanvändarens inblandning.
Beviljad summa: 70 000 kronor
För mer information och intervjuer: Björn Påhlsson, belorn@recompile.se, 076-866 32 12

Stiftelsen Marknadstekniskt centrum, Stockholm
Värdekonstellationer och affärsmodeller till sakernas internet
Beskrivning av projektet: Lägga grunden för att öka företagsledningars förståelse för de nya möjligheter som sakernas internet (saker som är uppkopplade mot nätet) innebär och hur de kan komma att förändra affärs- och marknadsförutsättningar.
Beviljad summa: 200 000 kronor
För mer information och intervjuer: Staffan Movin, staffan.movin@mtcstiftelsen.se, 070-210 74 95, 08-58617500

Unipoll AB, Solna
Legala handboken 2.0
Beskrivning av projektet: Skapa en lättanvänd webbtjänst som ger lärare, studenter, bibliotekarier och övrig personal vid svenska lärosäten svar på frågor om upphovsrätt, offentlighet, integritet och säkerhet på nätet.
Beviljad summa: 300 000 kronor

VoxB AB, Djursholm
Hypertext 3.0, en ny annoteringsstandard
Beskrivning av projektet: Ett system för en ny annoteringsstandard som möjliggör synliga kommentarer, synpunkter och förslag på ändringar i all publicerad digital text. Det skulle exempelvis kunna möjliggöra att markera ett faktafel i en tidningsartikel eller spara en mening från en blogg tillsammans med en minnesanteckning som du kan behålla för dig själv, skicka vidare till vänner eller göra publik.
Beviljad summa: 200 000 kronor
För mer information och intervjuer: Johan Jörgensen, johan.jorgensen@gmail.com, 073-520 06 33

Mer information om Internetfonden:
www.internetfonden.se

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Rydmark, projektledare för internetfonden
Mobil: 070-226 65 00, e-post: pernilla.rydmark@iis.se

Maria Ekelund, kommunikationschef på .SE
Mobil 070-777 44 87, e-post: maria.ekelund@iis.se

Om .SE
.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. .SE ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Överskottet från registrering av domännamn finansierar initiativ som främjar internetutvecklingen i Sverige, både genom egen verksamhet och genom finansiering av fristående projekt. Läs mer på https://www.iis.se