.SE skapar koncept för crowdfunding

.SE får en miljon kronor i finansiering av Verket för innovationssystem (VINNOVA) för att ta fram ett koncept för crowdfunding. Den första utlysningen sker i april 2012.

Pressmeddelande från .SE
2011-11-22

VINNOVA har beslutat att samfinansiera .SE:s satsning på crowdfunding. Det är ett sätt att i en öppen process hitta finansiering till projekt eller andra verksamheter från flera av varandra oberoende finansiärer. .SE finansierar redan idag via Internetfonden fristående projekt som på olika sätt bidrar till utvecklingen av internet i Sverige. Med crowdfunding öppnar sig möjligheten för fler att söka och för fler finansiärer att bidra. Det blir även öppet för fler parter att bidra till bättre utveckling.

– Vi har sett att det saknas stöd för idéutveckling i de första faserna innan man har kommit så långt att man kan ta steget att visa upp sin idé för finansiärer. Där vill vi överbrygga och på så sätt bidra till att fler bra idéer kan komma längre i sin utveckling, säger Danny Aerts, vd för .SE.

– Det är ett erkännande för oss i Internetfonden att det arbete som vi gör värderas högt, nu när vi får förtroendet att ta fram ett koncept för crowdfunding. .SE bidrar med en miljon och VINNOVA med lika mycket. Konceptutvecklingen ska vara klar inför den första utlysningen i april, säger Pernilla Rydmark, projektledare på .SE.

Idag arrangerar .SE seminariet ”Crowdfunding – en ny finansieringskälla?” på Internetdagarna där metoder och modeller, möjligheter  och svårigheter med crowdfunding diskuteras.  Här medverkar tre svenska crowdfunding-företag: Fundedbyme, flattr.com och Crowdculture. Mer information om seminariet finns på http://www.internetdagarna.se/ind11/program/seminarium/102

Här finns Internetdagarnas program i sin helhet:
http://www.internetdagarna.se/ind11/program

För mer information, kontakta:
Pernilla Rydmark, projektledare .SE
Telefon: 08- 452 35 71, 0702 26 65 00
E-post: pernilla.rydmark@iis.se

Maria Ekelund, kommunikationschef på .SE
Telefon: 08-452 35 27, 070-777 44 87
E-post: maria.ekelund@iis.se

Om .SE
.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. .SE ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Överskottet från registrering av domännamn finansierar initiativ som främjar internetutvecklingen i Sverige, både genom egen verksamhet och genom finansiering av fristående projekt.  Läs mer på https://www.iis.se