.SE lanserar Bredbandskollen - användarvänlig webbaserad version av TPTEST

Idag lanserar .SE Bredbandskollen, en användarvänlig webbaserad version av TPTEST, den programvara som mer IT-erfarna användare hittills har kunnat använda för att mäta bredbandshastighet. Bredbandskollen är Sveriges enda oberoende konsumentverktyg för kontroll av bredbandsuppkoppling. Nu kan alla bredbandsanvändare enkelt få sin bredbandshastighet uppmätt direkt i webbläsaren.

Bakom Bredbandskollen står .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur), som har utvecklat tjänsten i samarbete med Post- och telestyrelsen och Konsumentverket.

– I takt med att Sverige blir allt mer beroende av bredband ökar samtidigt behovet av ett oberoende mätverktyg som konsumenterna själva kan använda för att kontrollera sin uppkoppling. Vi har med Bredbandskollen utvecklat en oberoende tjänst som är enkel att använda och som kan svara på frågor som uppstår i de fall där uppkopplingshastigheten inte håller måttet, säger Danny Aerts, vd på .SE.

Bredbandskollen mäter konsumentens bredbandshastighet vid användning av internet. Det finns också möjlighet att jämföra den uppmätta hastigheten med den teoretiska maxhastighet som operatören utlovar. Om avvikelsen är betydande hjälper en felsökarguide konsumenten att utesluta vanliga fel med den egna utrustningen. Om mätvärdet ändå är för lågt rekommenderas konsumenten att ta kontakt med sin operatör.

– Vi har varit i kontakt med flera av de stora operatörerna i samband med utvecklingen av Bredbandskollen och de har hjälpt till med tester och kommit med synpunkter. Bredbandskollen hjälper kunderna att lokalisera felkällor och felsökarguiden avlastar operatörerna då den även hjälper de konsumenter som har problem med sin egen utrustning, säger Danny Aerts.

Som oberoende upplysningstjänst är nya Bredbandskollen resultatet av ett flerårigt utvecklingsarbete finansierat av .SE, Post- och telestyrelsen och Konsumentverket. Tjänsten bygger på TPTEST, en programvara för IT-erfarna användare som .SE tidigare har utvecklat och som har funnits tillgängligt sedan 2001. TPTEST mätte också användarens uppkopplingshastighet, men man var tvungen att installera ett program på datorn för att kunna genomföra testet. Bredbandskollen mäter uppkopplingshastigheten direkt i webbläsaren och därför mycket enklare att använda för alla internetanvändare, såväl PC- som Mac-användare.

Tjänsten är gratis och finns tillgänglig på länken http://www.bredbandskollen.se

För mer information, kontakta gärna:

Danny Aerts, vd på .SE Telefon: 08-452 35 61, 0709-905 489 E-post: danny.aerts@iis.se

Maria Ekelund, informations- och PR-ansvarig på .SE Telefon: 08-452 35 27, 0732-745 902 E-post: maria.ekelund@iis.se

Om .SE

.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. .SE ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Genom .SE:s Internetfond avsätter stiftelsen varje år medel till projekt som på olika sätt bidrar till internets utveckling och användning. Läs mer på www.iis.se.