.SE: Internetfonden finansierar 14 nya projekt

.SE:s internetfonden finansierar 14 projekt som tillsammans får dela på 3,5 miljoner.

Pressmeddelande 2011-04-13

En plattform för samverkan kring IT-forensiska bevismaterial, en WordPress-plugin som underlättar för författare att publicera sig på internet, nätverksuppkoppling under den årliga renräkningen i Padjelanta, en satsning på att göra appar mer tillgängliga för människor med funktionsnedsättning och ett portabelt operativsystem för användare med höga krav på sekretess, anonymitet och personlig integritet. Det är några av de 14 internetprojekt som .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) nu beviljar ekonomiskt stöd. Tillsammans får projekten dela på 3,5  miljoner kronor ur Internetfonden.

.SE ska enligt sin urkund verka för en positiv utveckling av internet i Sverige. Det gör man bland annat via Internetfonden som finansierar fristående, icke-kommersiella projekt. Under två ansökningsomgångar varje år är det fritt fram att komma in med ansökningar och sedan starten 2004 har fonden finansierat drygt 150 projekt.

Totalt inkom 128 ansökningar under vinterns ansökningsperiod till Internetfondens ordinarie utlysning. Nu är det klart att följande 14 projekt beviljats finansiering:

Karlstads Universitet, Avdelningen för Datavetenskap – Effektivare kommunikation för framtidens internet
Ta fram optimeringar för att reducera den tid det tar att överföra kortare trafikflöden, såsom webbsurfning och användandet av molntjänster.
Kontakt: Per Hurtig, per.hurtig@kau.se, 0706-871980,

Santa Anna IT Research Institute AB, Linköping – Webblättläst
Utveckla teknik för att automatiskt rangordna svenska webbsidor efter hur läsbara de är.
Kontakt: Arne Jönsson, arnjo@ida.liu.se, 0705-171901,

Jörgen Nilsson, Malmö – Säkrare hemsida med .se
Ta fram en snabbare och enklare rapportering av angrepp på se-domäner.
Kontakt: Jörgen Nilsson,  foks@foks.se

Michael Cardell Widerkrantz, Malmö – radns
Vidareutveckla och paketera radns, en klient för IPv6 RDNSS-optionen i Router Advertisments som används i automatisk nodkonfiguration (SLAAC).
Kontakt: Michael Cardell Widerkrantz, mc@hack.org

Carl Nordlund, Malmö – Stadsdelscommunityn Möllevången.net
Utveckla och lansera en ny version av Möllevången.net, en webcommunity för boende och verksamma i stadsdelen Möllevången.
Kontakt: Carl Nordlund, carl@demesta.com

NORDUnet A/S – Forensic Dropbox
Ta fram och implementera en federations-modell av Forensic Dropbox (social plattform för samverkan kring IT-forensiska utredningar) som gör det möjligt för CERT och IRT team runt om i världen att kommunicera kring utredningar som spänner över organisationsgränser utan att dela på känsligt material.
Kontakt: per@nordu.net, 070-3419886

Språkrådet – Metoder för mätning av webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv
Ta fram och pröva metoder för att fortlöpande undersöka tillgängligheten till myndigheters webbplatser ur ett flerspråkigt perspektiv.
Kontakt: Rickard Domei, Rickard.domei@sprakradet.se, 0733-789068

Roman Pixell Productions AB – Creative Commons WordPress Plug-in
Skapa en insticksmjukvara för WordPress för att utöka publiceringssystemet så att författare kan licensiera texter, bilder eller annan media på generell eller individuell nivå utifrån specifika rättighetslicenser.
Kontakt: Roman Pixell, roman@pixell.net, 0709-103551

Magnus Cedergren, Stockholm – Att göra kulturarvsmaterial tillgängligt
Dokumentera och vidareutveckla ett projekt som dokumenterar och levandegör kulturarv i form av digitala originaldokument.
Kontakt: Magnus Cedergren, mace@lysator.liu.se, 08-7549301

Funka Nu AB – Riktlinjer för tillgänglighet i mobila gränssnitt
Kartlägga, testa, analysera och utveckla tillgängligheten i mobila gränssnitt för personer med funktionsnedsättning och behov av hjälpmedel.
Kontakt: Andreas Cederbom, andreas.cederbom@funkanu.se, 08-55577064

SICS, Swedish Institute of Computer Science – Skuolla internet Café
Utveckla ett DTN-system i Padjelanta nationalpark i Lappland till den årliga renräkningen sommaren 2011.
Kontakt: Anders Lindgren, andersl@sics.se, 070-7177269

Anders Sundman, Stockholm – The Haven Project
Utveckla ett portabelt operativsystem för användare med höga krav på sekretess, anonymitet och personlig integritet.
Kontakt: Anders Sundman, anders@haven-project.org, 073-9975368

Sveriges Konsumenter – Ingen blåser mig på internet
Utveckla en webbplats och ett nätverk av kunskap för att ge unga konsumenter verktyg för att göra medvetna val som förhindrar dem att råka illa ut.
Kontakt: Jan Bertoft, jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se, 070-7977987

Nordic Peak AB, Sundsvall – App (mobilapplikation) till e-tjänsten Föräldramötet
Expandera konceptet Föräldramötet, en e-tjänst för digital kommunikation mellan hem och skola baserad på öppen källkod, till mobila enheter.
Kontakt: Robert Olofsson, robert.olofsson@nordicpeak.com, 070-3898218

Mer information om Internetfonden:
www.internetfonden.se

För mer information, kontakta:
Pernilla Rydmark, projektledare för internetfonden
Mobil: 070-226 65 00, e-post: pernilla.rydmark@iis.se

Maria Ekelund, kommunikationschef på .SE
Mobil 070-777 44 87, e-post: maria.ekelund@iis.se

Om .SE
.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. .SE ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Överskottet från registrering av domännamn finansierar initiativ som främjar internetutvecklingen i Sverige, både genom egen verksamhet och genom finansiering av fristående projekt. Läs mer på https://www.iis.se