Rapporten Svenskarna och internet 2011 släppt

Nu finns det fler datorer än människor i de svenska hushållen – snittet är 2,8 datorer och 2,5 personer. Samtidigt har det stora genombrottet för mobilt internet kommit och användningen har fördubblats. Detta och mycket mer framgår av .SE:s årliga rapport Svenskarna och internet som sätter svenskarnas internetvanor under lupp.

Pressmeddelande från .SE 2011-11-16

Rapporten Svenskarna och internet 2011 visar att internet fortsätter att sprida sig till allt fler i befolkningen, även om spridningstakten nu är mycket långsam. I genomsnitt spenderar vi 20 timmar i veckan på internet och vi hänger på sociala medier som aldrig förr – över hälften av alla svenskar har numera ett Facebook-konto. Vi har tagit Spotify till våra hjärtan och spelar digitala spel mer än någonsin. internetanvändningen fortsätter också att sjunka i åldrarna – i dag använder hälften av treåringarna internet.

– Äntligen ser vi det så länge väntade genomslaget av internetanvändning i mobiltelefonen. Andelen som använder internet i mobilen har legat relativt stabilt på cirka 20 procent av mobilanvändarna under flera år. Nu ser vi hur det spridit sig till långt många fler användare och till flera grupper, säger Janne Elvelid, projektledare för Svenskarna och internet på .SE.

Han fortsätter:

– Det är tydligt hur vissa specifika tjänster helt dominerar en del områden. Ta till exempel Google där 97 procent av internetanvändarna någon gång använder tjänsten. Likaså Facebook – alla som använder sig av sociala nätverkssajter uppger att de använder tjänsten. Här blir det spännande att se om dessa dominerande tjänster klarar att hålla sin position, eller om det finns utrymme för konkurrerande alternativ.

Mobilt internet – antalet användare har fördubblats

 • Den stora förändringen under det senaste året är genombrottet för mobilt internet. Antalet användare har fördubblats under det senaste året. 36 procent av befolkningen över 12 år surfar mobilt.
 • De som använder mobilt internet gör det i genomsnitt fyra timmar i veckan.
 • Fem procent av befolkningen över 12 år har tillgång till en surfplatta, en ökning med 3,4 procentenheter sedan 2010. Ipad är det utan konkurrens vanligaste märket.
 • De som lägger ner mycket tid på mobilt internet använder också internet mycket i hemmet. Istället för konkurrens är det snarare frågan om ett komplement.

Användning – det gör vi på internet

 • Internet fortsätter att sprida sig till allt fler i befolkningen även om spridningstakten nu är mycket långsam. 88 procent av befolkningen över 12 år har tillgång till internet och 85 procent har tillgång till bredband i hemmet.
 • Tiden man ägnar sig åt internet ökar och är i dag 20 timmar i veckan eller nära tre timmar om dagen.
 • År 2003 var det 25 procent av befolkningen som använde internet dagligen. I dag är det 69 procent.
 • De vanligaste aktiviteterna är att söka på internet med hjälp av Google, använda e-post, söka nyheter, leta efter tidtabeller, adresser, telefonnummer, söka/kolla fakta, leta efter kartor och vägbeskrivningar.

Unga och internet – internetanvändningen sjunker i åldrarna

 • Internetanvändningen fortsätter att sjunka i åldrarna. I dag använder hälften av 3-åringarna internet.
 • 19 procent av 4- och 5-åringarna använder internet dagligen.
 • Populärast bland barn på internet är olika spel. Nio av tio spelar digitala spel. Många tittar också på video och rörliga bilder.
 • I de tidiga skolåren spelar tjejer något mer spel online än killar. Detta ändras dock drastiskt när barnen närmar sig tonåren. Flickornas spelande minskar då till förmån för besök på bloggar och sociala nätverk.
 • Flickor är betydligt flitigare bloggare än pojkar. I åldern 12-15 skriver en tredjedel av tjejerna på egen blogg, jämfört med fyra procent av pojkarna.
 • En tredjedel av barnen är på sociala nätverk.

Sociala medier – över hälften av befolkningen nu på Facebook

 • Intresset för sociala nätverk fortsätter att öka. Över hälften av svenskarna finns i dag på Facebook. Någon avmattning syns inte, annat än takeffekten bland de yngre där snart alla (96 procent) är ute på de sociala nätverken.
 • Användandet av sociala medier ökar mest bland de yngre pensionärerna (från åtta till 25 procent) och bland de yngre tonåringarna (från 57 procent till 85 procent).
 • Sju procent av befolkningen använder Twitter, två procent gör det dagligen.
 • Antalet bloggare har inte ökat särskilt mycket, däremot ökar läsandet av andras bloggar – 46 procent av internetanvändarna läser bloggar. Kvinnorna gör det i större utsträckning än män.

Musik och bild – Spotify mycket populärare än fildelning

 • Drygt hälften (57 procent) av svenska folket lyssnar på musik via internet.
 • Andelen internetanvändare som fildelar varje månad har aldrig varit större (18 procent), samtidigt som andelen som lyssnar på strömmad musik varje månad med hjälp av musiktjänsten Spotify är ännu större (37 procent).
 • De som fildelar köper också eller prenumererar på digital musik i högre utsträckning än de som inte fildelar.
 • I åldern 16 till 25 år lyssnar nästan 9 av 10 på Spotify, hälften lyssnar dagligen.
 • Så gott som alla internetanvändare i åldrarna 15-25 (99 procent) besöker Youtube. Sajten är även populär bland äldre – två av tre i åldrarna 56-65 har besökt den.

Digitala spel – hälften av svenskarna spelar digitala spel

 • Nästan hälften av svenskarna (49 procent) spelar något slags digitalt spel.
 • Spelandet håller i sig hos många fram tills de är 25 år för att sedan minska. Men fortfarande spelar många någon gång ibland. Det gör till exempel 40 procent av de som är i åldern 46 till 55 år.
 • Hälften av svenskarna anser att spel kan vara beroendeframkallande.
 • Män spelar mer än kvinnor, speciellt i tonåren. I åldern 16-25 år spelar 90 procent av männen jämfört med 60 procent av kvinnorna.
 • Den typ av spel som spelas flitigt i alla åldrar är traditionella spel, till exempel schack och kortspel, som anpassats för det digitala formatet.

Utanförskapet minskar

 • Andelen svenskar som står utanför internet minskar succesivt, även om minskningen går allt långsammare. Mellan 2010 och 2011 har antalet sjunkit från 1,5 miljoner till 1,33 miljoner.

Författare till Svenskarna och internet 2011 är Olle Findahl, professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning här.

För mer information, kontakta:

Janne Elvelid, projektledare på .SE
Telefon: 070-358 30 69
E-post: janne.elvelid@iis.se

Maria Ekelund, kommunikationschef på .SE
Telefon: 08-452 35 27, 070-777 44 87
E-post: maria.ekelund@iis.se

Om .SE

.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. .SE ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Överskottet från registrering av domännamn finansierar initiativ som främjar internetutvecklingen i Sverige, både genom egen verksamhet och genom finansiering av fristående projekt. Läs mer på https://www.iis.se.