Rapporten Svenskarna och internet 2010 släppt

1,5 miljoner svenskar statusuppdaterar dagligen samtidigt som varannan svensk inte känner sig delaktig i det nya informationssamhället. Det framgår i .SE:s årliga rapport Svenskarna och internet.

I rapporten Svenskarna och internet 2010 framgår det att svenskarnas oro för att handla med kreditkort på nätet minskar kraftigt, att fildelningen återigen ökar, att två av tre söker svar om hälsa och medicin på nätet och att 1,5 miljoner statusuppdaterar dagligen. Samtidigt känner sig varannan svensk inte delaktig i det nya informationssamhället.

– Året som gått har inneburit ett genombrott för rörliga bilder på internet. Det har under många år talats om att se på TV och video via internet på dator och mobil. Idag har tekniken gjort detta praktiskt möjligt och det märks bland internetanvändarna.  Fyra av tio har sett TV och video via internet även om den dagliga användningen fortfarande är låg. En av tre som använder internet i mobilen har sett på TV och video,  säger Olle Findahl forskningsledare vid World Internet Institute.

Han fortsätter:

– Halva befolkningen använder idag internet för att söka efter hälsoinformation och fråga om specifika sjukdomar eller läkemedel. Åtta av tio använder då Google genom att skriva in ett eller två ord och sedan söka. Men dessa möjligheter som internet erbjuder utnyttjas mycket olika. 80 procent av unga välutbildade människor gör det men bara 17 procent av lågutbildade pensionärer.

Så beter vi oss på internet

 • Två av tre internetanvändare söker efter hälsoinformation på nätet. Det är mer än en fördubbling jämfört med år 2000. Åtta av tio använder Google för att få svar på sina hälsofrågor.
 • 1,5 miljoner kommenterar regelbundet vad andra skrivit på nätet och lika många statusuppdaterar. En halv miljon svenskar lägger varje vecka upp foton på internet.
 • För tio år sedan var 72 procent av befolkningen oroad för kreditkortsbedrägerier. Idag har denna siffra sjunkit till 24 procent.
 • Efter en successiv ökning under de senaste tio åren av andelen som fildelar, stannade denna utveckling av förra året och minskade något. 2010 är fildelningen åter på samma nivå eller till och med lite högre än 2008.
 • Hälften av internetanvändarna ser ibland på tv samtidigt som de är online. Var tredje gör det dagligen eller några gånger i veckan. Det gäller särskilt de unga flickorna.

Unga och internet

 • Under de senaste tio åren har nybörjaråldern successivt sjunkit. Nu har denna utveckling stannat upp. 2009 låg 50-procentnivån på drygt fyra år, nu ligger den på knappt fyra år.
 • Bloggandet har blivit en del av de unga kvinnornas internetkultur. Redan i tolvårsåldern är hälften av flickorna engagerade. Och i åldern 16 till 25 år håller två av tre på att skriva eller har skrivit en egen blogg, och tre av fyra läser andras bloggar.

Äldre och internet

 • Nästan alla unga i de välutvecklade industriländerna använder internet. Det är dock bara i länder som Sverige, övriga nordiska länder och USA som det även är någorlunda vanligt med internet bland pensionärerna.
 • Andelen som besöker sociala nätverk har mer än fördubblats i åldrarna över 45 år. För de något äldre internetanvändarna har intresset för att delta i sociala nätverk ökat. Under det senaste året har ökningen varit dramatisk.
 • Nytillkomna internetanvändare finns i alla åldersgrupper, men det är 90-talister och 40-talister som dominerar. De äldsta spelar en undanskymd roll bland nya internetanvändare.

Utanförskap

 • Femton år efter det att internet introducerades känner fortfarande ungefär hälften av befolkningen sig inte delaktiga i det nya informationssamhället. Åtta av tio använder inte mobilen för att gå online. Fem av tio använder inte internet för att få hälsoinformation. En tredjedel använder inte internet för att betala räkningar.

Användning och tillgång

 • 2010 har Sverige hamnat högst upp på tre globala IT-index som alla försöker ranka olika länders beredskap och förutsättningar att bli ett framgångsrikt informationsteknologiskt land.
 • Under det senaste året har det skett stora förändringar i det mobila internetanvändandet. Antalet användare har inte ökat särskilt mycket men själva användningen har ökat starkt: Av de som använder mobilt internet tar idag fler del av nyheter (64 procent vs. 42 procent 2009), fler läser/skickar e-post (52 procent vs. 20 procent), fler besöker sociala nätverk (42 procent vs. 9 procent) och fler ser på tv/video via mobilen (32 procent vs. 7 procent 2009).
 • 84 procent av svenskarna över 16 år använder internet någon gång. Antalet användare har inte ökat så mycket senaste året. Däremot fortsätter användningen, bland de som redan använder internet, att öka. Idag är det 81 procent av internetanvändarna som är dagliga användare. Det är en utveckling som även gäller förskolebarnen. Tiden som ägnas åt internet har också ökat under året med 15 procent till 11,3 timmar i veckan.
 • 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till internet i hemmet. Det är en ökning med 2 procent sedan 2009. Uppenbart är att mättnadspunkten för internets spridning ännu inte är nådd.
 • 97 procent av internetanvändarna har tillgång till bredband vilket motsvarar 84 procent av befolkningen. Nästan alla som har tillgång till internet har en bredbandsuppkoppling.

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning här.

För mer information, kontakta:
Janne Elvelid, projektledare på .SE
Telefon: 070-358 30 69
E-post: janne.elvelid@iis.se

Maria Ekelund, kommunikationschef på .SE
Telefon: 08-452 35 27, 070-777 44 87
E-post: maria.ekelund@iis.se

Om .SE
.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. .SE ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Överskottet från registrering av domännamn finansierar initiativ som främjar internetutvecklingen i Sverige, både genom egen verksamhet och genom finansiering av fristående projekt. Läs mer på https://www.iis.se.