PTS svarar angående One.com:s begäran om tillsyn

Kommunikationsmyndigheten PTS har den 2 november 2010 skickat ett svar till One.com med anledning av One.com:s begäran om tillsyn av .SE. PTS avskriver ärendet.

Bakgrunden är att .SE stängde av sin registrar One.com för nyregistrering från och med den 14 september, eftersom One.com hade registrerat domännamn utan att ha kundernas uppdrag. PTS skriver i sitt svar att de inte finner skäl att i det aktuella ärendet vidta några tillsynsåtgärder och att ärendet därmed är avslutat från vidare handläggning.

PTS svar angående One.com:s begäran om tillsyn 101102