Nu är IPv4-adresserna slut

Det har länge stått klart att dagens IP-adresser (internets ”telefonnummer” som identifierar uppkopplade datorer) inte skulle räcka till i en allt mer internetuppkopplad värld. Genom sparsamhet har internet klarat sig i över tio år längre än först befarat – men nu är det slut.

Pressmeddelande från .SE 2011-02-01

Vad händer nu?

Under denna vecka fördelas de sista stora blocken av adresser rättvist mellan de fem regionala organisationer (så kallade RIR) som sköter adressfördelningen i sin respektive region av världen; Nordamerika, Latinamerika, Europa-Mellanöstern, Afrika samt Asien-Oceanien.

Just nu har dessa fem regionala organisationer adresser som räcker några få månader i Nordamerika, Europa-Mellanöstern och Asien-Oceanien samt kanske något år i Afrika respektive Sydamerika.

Konsekvenser

När respektive RIR får slut på adresser blir det svårt att starta nya internetleverantörer. Konkurrensen kan bli lidande.

De befintliga internetleverantörerna har normalt sett också en reserv av adresser men när den är slut får de svårt att ta in fler kunder.

En annan konsekvens är att företag som vill ansluta sig till fler än en internetleverantör kan få söka nya lösningar än dem som används i dag.

För privatpersoner är nog det första som kommer att märkas att internetleverantörerna i längden kommer att bli mer restriktiva med att dela ut flera adresser än en.

Lösning

Lösningen på problemet är införandet av IPv6 som erbjuder oerhört många fler möjliga adresser. Detta är ett arbete som nu pågår för fullt hos internetleverantörer och snart på företag och organisationer.

IPv6 införs parallellt med det befintliga systemet och det sker så transparent som möjligt för internet. Under en övergångstid på flera år fortsätter internet att använda systemen parallellt och därefter kan det gamla fasas ut.

Mer information om IPv6 finns på
http://ipv6forum.se/
https://www.iis.se/internet-for-alla/reportage/teknikreportage

För mer information, kontakta:

Jörgen Eriksson, projektledare .SE:s forsknings- och utvecklingsavdelning
Telefon:, 0708-48 96 00
E-post: jorgen.eriksson@iis.se

Maria Ekelund, PR- och informationschef på .SE
Telefon: 08-452 35 27, 070-777 44 87
E-post: maria.ekelund@iis.se

Om .SE

.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. .SE ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Överskottet från registrering av domännamn finansierar initiativ som främjar internetutvecklingen i Sverige, både genom egen verksamhet och genom finansiering av fristående projekt.  Läs mer på https://www.iis.se.