.SE:s Internetfonden delar ut miljoner till internetfrämjande projekt

En bok om den svenska blogghistorien, ett projekt som kan snabba upp mobilsurfandet och språkutbildning genom Wikipedia. Det är några av de 14 projekt som får dela på 2,3 miljoner kronor från internetfonden.

internetfonden drivs av .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och finansierar varje år flera fristående, icke-kommersiella projekt som på olika sätt bidrar till utvecklingen av internet i Sverige. Totalt inkom 90 ansökningar under vinterns ansökningsperiod.

Både privatpersoner och organisationer som till exempel föreningar, företag och universitets- eller högskoleinstitutioner, är välkomna att söka.

Internetfonden är nu öppen för ansökningar på nytt fram till 11 februari.

Projekten som får finansiering av Internetfonden:

Internetguide om säkerhet för webmasters
Jörgen Nilsson, Binero, Stockholm

Många webmasters har upplevt frustrationen över en hackad sida, med förlorad och läckt information samt merarbete som följd. Många av de säkerhetshål som finns skulle kunna täppas till med bättre rutiner och lite kunskap. Binero ska därför ta fram en ny Internetguide om säkerhet för webmasters.

Den svenska bloggens historia
Jonas Söderström, Form och Innehåll, Stockholm

På bara dryga tio år har bloggfenomenet totalt förändrat det svenska medielandskapet. Det har trängt igenom samhällets alla lager. Nu ska historien nedtecknas, från de första pionjärerna, till vad som i dag kan kallas en massrörelse.

Säkrare hemsida med .se
Jörgen Nilsson, Ikyon AB, Stockholm

Hemsidor som ligger under en .se-domän kommer regelbundet att kontrolleras för malware, virus och andra säkerhetsproblem. Upptäckta attacker kommer att rapporteras till berört webbhotell. Information om attackerade hemsidor ska även finnas publikt tillgängliga via hemsida och RSS-feeds.

Openiked
Michael Cardell Widerkrantz, Malmö

Nyckelförhandlingsprotokollet internet Key Exchange (IKE) används för att förhandla fram nycklar i IPsec, dvs IP med autentisering och kryptering. Den nya versionen av IKE v2, som löser en rad problem med föregångaren är tyvärr inte så spridd, till stor del på grund av brist på implementationer. I detta projekt ska IKEv2-servern Openiked kompletteras med stöd för NAT-traversal i FreeBSD och Linux och paketeras i FreeBSD ports. Målet är att sprida användningen av IKEv2 och IPsec till stor nytta för säkrare och robustare kommunikation över internet.

Anpassning av GNU Nettle för inbyggda system
Niels Möller, South Pole Consulting AB, Stockholm

Projektet syftar till att göra kryptobiblioteket GNU Nettle effektivare för mobila enheter och därmed förbättra möjligheten att skydda privat kommunikation från avlyssning.

Wikipedia för språkutbildning
Sophie Österberg, Wikimedia Sverige, Stockholm

En portal för språkutbildning ska sättas upp av Wikimedia Sverige. Tanken är att introducera Wikipedia som en naturlig del i utbildningen för elever på SFI-utbildningar, till en början i tre kommuner. Eleverna ska översätta wikipediaartiklar från elevens modersmål till svenska.

Mot en blockningsresistent kommunikation på internet
Stefan Lindskog, Karlstads universitet, Karlstad

På en teknisk nivå sker filtrering av datatrafik på internet ofta med hjälp av så kallade ”Deep Packet Inspection”-enheter. Sådana enheter används bland annat av Kazakstan, Kina och Iran för att blockera delar av internet. Nu ska forskare vid Karlstads universitet ta fram förslag på nätverksprotokoll som är motståndskraftiga mot den typen av blockeringar. Målet med projektet är att ta fram lösningar för anonymiseringstjänsten Tor som gör det så kostsamt (rent ekonomiskt eller resurskrävande) för de som försöker blockera användandet av tjänsten att de avstår.

Undervisningsmaterial som gör webbprogrammering roligare och mer tillgängligt
Mikael Tylmad, Roboro HB, Tullinge

Projektet ska utveckla undervisningsmaterial som syftar till att göra webbprogrammering roligare och mer tillgängligt för elever i högstadie- och gymnasieålder.

Brygga mellan riksdagstext och samtal i sociala medier
Isobel Hadley-Kamptz, Stockholm

Nya möjligheter att analysera och visualisera stora datamängder utnyttjas på ett helt nytt sätt för att skapa förståelse för vad den politiska debatten egentligen handlar om genom att bearbeta, analysera och visualisera de ord som används, vilka som använder dem och vilka känslor som kopplas till dessa ord. Både genom riksdagsprotokoll och andra öppna källor som nyhetsmedier och sociala medier.

Räknefunktion på Matteboken.se
Johan Wendt, Mattecentrum, Stockholm

Den ideella föreningen Mattecentrum ska skapa visualiserings- och räkneverktyg för att vidareutveckla sajten Matteboken.se. Verktygen ska bland annat bestå av ett interaktivt koordinatsystem där användaren själv kan se hur en graf förändras beroende på konstanter och variabler, en slumpgenerator för att iscensätta olika sannolikhetsproblem och olika geometriska figurer där du kan visualisera kopplingen mellan storleken på figurens vinklar och dess utseende.

Stora buffrars påverkan på prestandan i svenska 3G- och 4G-nät
Stefan Alfredsson, Karlstads universitet, Karlstad

Syftet med projektet är att genomföra en systematisk utvärdering av problemet med buffer bloat genom mätningar i de ledande svenska 3G- och 4G-operatörernas nätverk. Målet är att projektet ska ge ökad kunskap kring problematiken med överdrivet stora buffrar samt tillhandahålla rekommendationer för hur servrar och klientdatorer kan konfigureras för att minska effekten av dessa.

Effektivare sökning genom klustring
Arne Jönsson, Santa Anna IT Research Institute, Linköping

Projektet avser att utveckla teknik som gör det möjligt att identifiera hemsidors typ och därefter gruppera dem så att en användare bara behöver följa en länk istället för att öppna flera sidor med väsentligen samma information. Tjänsten vänder sig i första hand till personer med lässvårigheter.


Utbildningsmaterial för att minska internetbedrägerier hos utsatta internetanvändare
Marcus Nohlberg, Högskolan i Skövde, Skövde

Internetbedrägerier drabbar vissa grupper särskilt hårt, exempelvis de som inte gått ut gymnasiet, har en utländsk bakgrund, eller som är ensamstående föräldrar. Det informationsmaterial som finns i dag är ofta komplext skrivet och presenteras som en stor textmassa. Projektet har som målsättning att skapa effektiva, riktade, utbildningslösningar.

Coachutbildning för crowdfunding
Karl Lindqvist, Insamlingsstiftelsen Polstjärna, Stockholm

Crowdfunding är fortfarande ett relativt nytt begrepp i Sverige och insamlingsstiftelsen Polstjärna är den enda aktör som i dag använder sig av detta inom området välgörenhet. De ska nu ta fram ett koncept för en utbildning som syftar till att förbättra resultatet bland användare av crowdfunding. Idén kommer från användare av Polstjärnas crowdfunding-plattform. Det har visat sig i många återkopplingar att förutom finansiering av projekt så framstod hjälp och coachning som en viktig del bakom lyckade resultat. Om hjälpen/coachningen konceptualiseras så kan det spridas i stor skala.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Ekelund, kommunikationschef
Telefon: + 46 70 777 44 87
E-post: maria.ekelund@iis.se

Om .SE

.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. .SE ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Överskottet från registrering av domännamn finansierar initiativ som främjar internetutvecklingen i Sverige, både genom egen verksamhet och genom finansiering av fristående projekt.