Pressmeddelanden Arkiv

Sex nya internetfrämjande projekt delar på 658 000 kronor

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, delar genom Internetfonden ut 658 000 kronor till sex nya internetfrämjande projekt. Bland projekten som får finansiering finns bland annat ett projekt som vill tillgängliggöra öppna data från myndigheter, en app för programmering för skolelever oavsett vilken plattform deras skola använder, ett digitalt kvalitetsindex för tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen samt en scenkonstplattform som kopplar ihop teater med onlinespel.

Läs mer →

Svenskarnas internetvanor 2016 i rapporten Svenskarna och internet

Nästan alla svenskar använder internet och tiden vi tillbringar på nätet fortsätter att öka. I dag tillbringar vi lite drygt en femtedel av vår vakna tid på internet och för första gånger rankas internet som den viktigaste informationskällan, framför tv, radio och tidningar. Youtube är den populäraste sajten för alla åldrar och mer än hälften av svenskarna har sålt något på nätet. I varje hem finns det i genomsnitt två datorer och en surfplatta och över hälften av åttaåringarna har idag en egen smartphone. Det visar Internetstiftelsen i Sverige, IIS, rapport ”Svenskarna och internet 2016”.

Läs mer →

Facebook dominerar och Twitter tappar – så använder vi sociala medier 2016

Svenskarna gillar sociala medier och användningen fortsätter att öka. 77 procent av alla internetanvändare* använder sociala medier, och vi lägger allt mer tid på det. Facebook är fortfarande populärast och fortsätter att öka i alla åldrar utom bland de under 16 år. Där är i stället Snapchat och Instagram populärast. Twitter tappar däremot användare. Det visar rapporten ”Svenskarna och sociala medier 2016” från Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Rapporten är ett utdrag ur den kommande årliga rapporten ”Svenskarna och internet”.

Läs mer →

Flickor mer nätmobbade än pojkar

Svenska elever är mycket vana internetanvändare och tycker att internet är viktigt både för studier och fritid. Alla elever från mellanstadiet till gymnasiet använder internet, men med internetanvändningen kommer också baksidor. Nästan en tredjedel av flickorna på högstadiet uppger att de blivit mobbade på internet. Det visar den nya rapporten ”Eleverna och internet 2016” från Internetstiftelsen i Sverige, IIS.

Läs mer →