Pressmeddelanden

Sex nya internetfrämjande projekt delar på 658 000 kronor

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, delar genom Internetfonden ut 658 000 kronor till sex nya internetfrämjande projekt. Bland projekten som får finansiering finns bland annat ett projekt som vill tillgängliggöra öppna data från myndigheter, en app för programmering för skolelever oavsett vilken plattform deras skola använder, ett digitalt kvalitetsindex för tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen samt en scenkonstplattform som kopplar ihop teater med onlinespel.

Läs mer →