Pressmeddelanden

Svenskarnas internetvanor under lupp i rapporten ”Svenskarna och internet 2018”

Så gott som alla svenskar, 98%, har tillgång till internet hemma och nio av tio har en smartmobil. Gränsen går inte längre mellan de som använder internet och de som inte gör det alls utan mellan storanvändare och sällananvändare. Redan de som använder internet någon eller några gånger i veckan känner sig mycket mindre delaktiga i det digitala samhället än de som kopplar upp sig dagligen, det visar Internetstiftelsens nya rapport ”Svenskarna och internet 2018. Rapporten visar också att aktiviteten på Facebook minskar, att var fjärde spädbarn använder internet och för första gången är det en majoritet som betalar för digitala musik- och filmtjänster.

Läs mer →

Fler tar del av och diskuterar politik på internet – men rädsla för näthat tystar många

71 procent av svenskarna tar del av politisk information på internet, var femte har uttryckt en politisk åsikt och 15 procent har deltagit i en hashtag-kampanj som #Metoo det senaste året. Det visar Internetstiftelsens nya rapport ”Svenskarna och internet – valspecial 2018”. Samtidigt visar rapporten att en fjärdedel avstått från att uttrycka en politisk åsikt på internet på grund av rädsla för hat och hot.

Läs mer →