Remisser

Sedan våren 2006 har IIS systematiserat inhämtandet av synpunkter från alla som känner sig berörda av stiftelsens olika förslag. Förslagen om utveckling av regler, produkter och tjänster inom .se kommuniceras som remisser.

Syftet med att kommunicera förslagen är främst att IIS vill få belyst vilka konsekvenser som IIS projekt kan få om de genomförs.

Vi vill också ha ett brett deltagande i utvecklingen av .se från olika intressenters perspektiv.

Vem får svara på remisser?

Alla förslag som är ute för kommunikation publiceras under vänsterfliken ”IIS remisser”. Möjligheten att yttra sig över ett förslag står öppen för var och en som har synpunkter på det, fram till det datum som angetts som svarsdatum.

Hur ska svaren skickas in?

IIS vill ha svaren via e-post med angivande av det aktuella ärendet i ämnesraden. Svaren ska skickas till remissvar@iis.se

Information om nya remisser

Den som vill hålla sig informerad om vilka förslag som är ute för synpunkter bör prenumerera på ny information. Det kan du göra genom att anmäla dig till IIS prenumerationslista. Det gör du via e-post till subscribe-remisser@iis.se

Avanmälan

Om du vill avanmäla dig, gör du det via e-post till unsubscribe-remisser@iis.se

Kontakter för remisser

Om du har ytterligare frågor angående IIS remisser, kontakta: Anne-Marie Eklund Löwinder, tel: 08-452 35 00, anne-marie.eklund-lowinder@iis.se