Vision och värderingar

Vision

Alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.

Vill

Våra evenemang, kurser och guider gör det enklare och roligare att förstå och använda internets tjänster.

Vågar

Vårt engagemang inom säkerhetsfrågor, personlig integritet och ett öppet internet gör nätet till en plats där alla kan tillvarata internets möjligheter.

Kan

Vårt internet är en stabil och säker infrastruktur som tillgodoser dagens och framtidens behov i Sverige.

Värderingar

Öppenhet

Vi tror på öppenhet och att dela med oss. Genom att agera transparent är vi en trovärdig organisation att lita på i Internetsverige.

Passion

Vi tycker om och tror på internet. Internet bidrar positivt till människornas och samhällets utveckling. Genom att driva internet framåt formar vi vår gemensamma framtid.

Pålitlighet

Vi håller vad vi lovar. Genom hög professionalitet och ständiga förbättringar levererar vi alltid tjänster som förtjänar högsta förtroende.