Vision och värderingar

Vision

Alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.

Vill

Våra evenemang och utbildningsinsatser gör det enklare att förstå och använda internets tjänster

Vågar

Vårt engagemang inom säkerhetsfrågor, personlig integritet och ett öppet internet gör nätet till en plats där alla kan tillvarata internets möjligheter.

Kan

Vårt internet är en stabil och säker infrastruktur som tillgodoser dagens och framtidens behov i Sverige.

Värderingar

Vi är engagerade

 • Vi tycker om och tror på internet.
 • Vi har en passion för att medverka till ett internet som bidrar positivt till människornas och samhällets utveckling.
 • Vi bryr oss genuint om våra målgruppers situation och behov.
 • Vi har roligt på jobbet, och firar framgångar tillsammans.

Vi tar ansvar

 • Vi är professionella i våra kontakter med varandra och med omvärlden.
 • Vi bygger våra tjänster på analys och fakta.
 • Vi säkerställer kvalitet och hållbarhet i allt vi gör.
 • Vi håller vad vi lovar och levererar alltid 100%.

Vi är öppna

 • Vi samarbetar med varandra – inom och tvärs olika avdelningar.
 • Vi delar med oss till varandra och till vår omvärld.
 • Vi är transparanta i vår kommunikation – internt och externt.
 • Vi ser våra olika personligheter som en värdeskapande kraftkälla.

Vi söker kunskap

 • Vi är nyfikna och vill röra oss framåt, som individer och som organisation.
 • Vi säkerställer att vi har koll på det senaste inom våra kompetensområden.
 • Vi uppmuntrar nytt och bättre tänkande.
 • Vi vågar ta ställning.