Styrelse

Nuvarande styrelseordförande, Ylva Hambraeus Björling, tillträdde i juni 2014.

IIS har en brett sammansatt styrelse med representanter för både användare och experter inom internetområdet. I styrelsen finns representanter för:

Styrelsen 2018: