Affärsidé

För domänadministration

Vi levererar ett unikt och attraktivt domännamn som ger företag och privatkunder en säker och unik identitet på nätet.

Vi arbetar kostnadsmedvetet, effektivt och hittar nya vägar för att leverera våra tjänster. På så sätt skapas resurser för forskning och utveckling av produkter och tjänster som breddar IIS verksamhet och som förbättrar och förenklar användandet av internet. Nya produkter och tjänster kan rikta sig till ett DNS-kunnigt kundsegment både i och utanför Sverige.

Vi säljer genom högkvalitativa och högpresterande registrarer som paketerar domäner efter kundens behov.

För internetutveckling

Användarnytta

IIS tillhandahåller produkter som utbildar, underlättar och stimulerar till ökad internetanvändning främst i Sverige. Vi arbetar för att vidareutveckla befintliga internetanvändares förmågor att använda internet och får dem som i dag står utanför att bli aktiva internetanvändare.

Infrastruktur

IIS bidrar till utvecklingen av internets infrastruktur genom att utreda, utveckla produkter, mäta och informera om lösningar för ett säkrare, stabilare och skalbart internet. Vi samarbetar med alla dem som bidrar till internets infrastruktur främst i Sverige.

Information och vision
IIS sprider information om internet och dess användning med hjälp av skrifter, seminarier, utbildningar och genom att delta i samhällsdebatten. IIS stimulerar till ett visionsarbete kring internet och samhällsutvecklingen. Olika informationsinsatser riktas till en bred allmänhet respektive de specialister som arbetar med internet och samhällsutveckling.

IIS satsningar på internetutveckling bidrar till stiftelsens framgångar genom att:

  • utveckla nya produkter,
  • stärka varumärket IIS,
  • öka domännamnsförsäljningen,
  • öka värdet i ett domännamn genom att sprida användningen av nya domännamnstillämpningar, samt
  • stärka förtroendet för IIS som leverantör av internettjänster.

Läs mer om: domäner