Organisation

IIS är en stiftelse och styrs utifrån sin stiftelseurkund och sina stadgar. Stiftelsen leds av en styrelse, vars beslut verkställs av ledningen. Nuvarande styrelseordförande, Ylva Hambraeus Björling, tillträdde 1 juni 2014. Nuvarande vd, Danny Aerts, tillträdde 2006.

Vår verksamhet bygger till stor del på kunskap och vi delar gärna med oss av vårt vetande och våra erfarenheter, eftersom vi tror att det gynnar internetutvecklingen. Därför är personalen vår viktigaste resurs.

Vi är idag 72 anställda, varav 29 kvinnor och 43 män. Verksamheten har de senaste åren varit expansiv, framför allt har vår forsknings- och utvecklingsverksamhet vuxit sig betydligt större, men även drift- och utvecklingsavdelningarna har förstärkts.

Platt organisation

Vi  har en platt organisation med korta beslutsvägar, där kreativitet och idéer tas tillvara. Dörren till vd står öppen och det präglar i stort vårt arbetssätt.

Organisationen består av fem avdelningar och två stabsfunktioner, för kontakt se nedan:

Vd – Danny Aerts
Administration – Elisabeth Ekstrand,
IT och IIS Registry – Torbjörn Carlsson
Nya affärer – Staffan Hagnell
Säkerhet – Anne-Marie Eklund-Löwinder
Ekonomi – Monica Åhl
Kommunikation och internetutveckling – Jannike Tillå

Egen registrar sedan byte av affärsmodell 2009

IIS bytte affärsmodell den 9 mars 2009. I korthet innebär den nya affärsmodellen att innehavaren är kund hos en ackrediterad återförsäljare (registrar) i stället för som tidigare då alla innehavare var kunder hos IIS. Innehavarna kan dock välja att vara kund hos .SE Direkt, det vill säga IIS egen återförsäljare (registrar) som tillkom i samband med övergången till ny affärsmodell.