Ständiga förbättringar

Medarbetarnas kreativitet är nyckeln till förbättringsarbetet och IIS har som ambition att ta vara på våra medarbetares kreativa förmåga.

Det ökar våra förutsättningar att uppfylla IIS kvalitetspolicy.

För att lyckas med förbättringsarbetet krävs det att vi drar nytta av denna resurs på ett optimalt sätt. Ett viktigt verktyg är flödet i den dokumenterade förbättringsprocessen. I förbättringsarbetet utgår vi alltid från verksamhetens övergripande krav, kundernas behov och våra långsiktiga strategier. Att analysera och förbättra våra processer är inte någon tillfällig aktivitet utan något som alla medarbetare på alla nivåer i verksamheten gör kontinuerligt.

IIS förbättringshjul omfattar fyra steg som gås igenom vid allt förbättringsarbete.

1. Definiera problem, analysera nuläget och utred orsaker.
2. Prova en förbättringsåtgärd.
3. Studera resultatet.
4. Standardisera och planera för ständiga förbättringar.