planeten

IIS övergripande kvalitetsmål

IIS övergripande kvalitetsmål är fortsatt tillväxt med bibehållen hög kvalitet för att fortsätta vara det självklara valet och kunna garantera resurser för internetsatsningar med en ökning för varje år. Våra kvalitetsmål är:

  • Nöjda kunder NKI 82
  • Nöjda registrarer NRI 80
  • Nöjda medarbetare 4 på en femgradig skala
  • Tillgänglighet 100 procent – alltid fungera!