IIS övergripande kvalitetsmål

Med hjälp av våra processer som är beskrivna i processkartan ger vi våra kunder attraktiva erbjudanden med bibehållen god kvalitet som skapar tillväxt och levererar samhällsnytta. Våra övergripande kvalitetsmål är:

  • Vi vill att våra kunder ska vara nöjda. Kundnöjdhet mäts med Nöjd-Kund-Index (NKI). Målet är 82 av 100.

  • Vi vill att våra registrarer (återförsäljare) ska vara nöjda. Mätning sker med indexet Nöjd-Registrar-Index (NRI). Målet är 80 av 100.

  • Vi vill att våra medarbetare ska vara nöjda. Medarbetarnöjdhet mäts med Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) och här redovisas resultat i form av ett sammanfattande betyg på hela IIS som företag och arbetsgivare. Målet är 4 av 5.

  • Vi vill erbjuda full tillgänglighet på våra tjänster. Målet är 100 %.

 

En översikt över andra viktiga kvalitetsmål är:

  • Vi vill att våra slutkunder ska vara nöjda med den kundservice som vår egen registrar .SE Direkt ger. Kundnöjdhet mäts med Nöjd-Kund-Index (NKI). Målet är 4 av 5.

Du kan läsa mer om användningen av index i kvalitetsarbetet hos Svenskt Kvalitetsindex (SKI).