IIS övergripande kvalitetsmål

Attraktiva erbjudanden med bibehållen god kvalitet skapar tillväxt och levererar samhällsnytta. Våra övergripande kvalitetsmål är:

  • Nöjda kunder NKI 82
  • Nöjda registrarer NRI 80
  • Nöjda medarbetare fyra på en femgradig skala
  • Tillgänglighet 100 procent – alltid fungera!
  • En översikt över andra viktiga kvalitetsmål är:

  • Nöjdhet med kundservice hos IIS egen registrar .SE Direkt, fyra på en femgradig skala