IIS övergripande kvalitetsmål

Attraktiva erbjudanden med bibehållen god kvalitet skapar tillväxt och levererar samhällsnytta. Våra övergripande kvalitetsmål är:

    • Nöjda kunder NKI 82

    • Nöjda registrarer NRI 80

    • Nöjda medarbetare fyra på en femgradig skala

    • Tillgänglighet 100 procent – alltid fungera!

En översikt över andra viktiga kvalitetsmål är:

    • Nöjdhet med kundservice hos IIS egen registrar .SE Direkt, fyra på en femgradig skala