Vi driver internet framåt

I enlighet med stiftelsens urkund verkar IIS för utvecklingen och användningen av internet i Sverige. Vi använder överskottet från domänverksamheten för att finansiera utvecklings‐ och internetsatsningar. Vår främjandeverksamhet fokuserar på fyra områden: ett internet för alla; att vara ett kunskapsnav för internetrelaterade frågor; bidra till ett säkert, skalbart och robust ekosystem för internet samt att vi vill stimulera nya idéer med hjälp av internet genom att vara ett växthus för idéer.

IIS tillhandahåller tjänster som utbildar, underlättar och stimulerar till ökad internetanvändning främst i Sverige. Vi arbetar för att vidareutveckla befintliga internetanvändares förmågor att använda internet och får dem som idag står utanför att bli aktiva internetanvändare.

Internet för lärare och elever

Under 2008 startade IIS Webbstjärnan, vars mål är att utveckla användningen av internet i skolan. Det är en tävling i webbpublicering för grund‐ och gymnasieskolan, och tävlingens tillväxt har ökat stadigt sedan starten – 800 lag första året jämfört med 2 467 lag och 47 000 diplomerade elever i 2014/2015-års tävling. De senaste åren har större del av Webbstjärnans arbete fokuserat på att utbilda lärare i kurser som fokuserar på hur webbpublicering med fördel kan integreras i skolarbetet. Under 2014 utbildades fler än 2000 lärare, vilket är en fördubbling sedan 2013.

Väcker ungas teknikintresse

Under 2013 startades projektet Barnhack för att väcka intresset hos barn och unga för hur datorer, programmering och nätet egentligen fungerar. Inom ramen för Barnhack anordnar IIS regelbundet kostnadsfria programmeringskurser för barn och deras föräldrar. Under 2014 höll IIS i tio fullsatta kurstillfällen. Därtill lanserades en internetguide om programmering för barn samt kursmaterial och kurser i programmeringsspråket Scratch.

Bidrar till digital delaktighet

Allt sedan 2008 har IIS engagerat sig i att öka den digitala delaktigheten. IIS var en av initiativtagarna till kampanjen Digidel 2013, som bidrog till att ytterligare en halv miljon svenskar blev digitalt delaktiga under åren 2010 till 2013. Digidel-nätverket, som IIS är en del av, har sedan kampanjens slut drivit arbetet vidare, bland annat genom e‐medborgarveckan och den årliga kampanjen Get Online Week.

Kunskapsnav för internet

Under de senaste åren har IIS satsat ökade resurser på att sprida kunskap om internet. Vi tar både fram fakta och information om internet samt sprider den i många olika kanaler – självklart via nätet men också genom våra många evenemang, utbildningar och nätverk samt samarbeten.

Vi sprider kunskap om nätet genom att producera och ge ut Internetguider. I dagsläget finns det cirka 30 titlar, och vi ger kontinuerligt ut nya. Syftet är att få fler människor att bättre nyttja internets möjligheter och att förstå fler aspekter av nätanvändandet. Sedan starten 2007 har vi publicerat Internetguider som handlar om hur internet fungerar och om användning av nätet ur en mängd olika perspektiv. Under 2014 lanserades fyra nya Internetguider och vi börjar också översätta utvalda guider till flera språk. Under året lästes våra guider 256 129 gånger på webben.

Svenskarnas nätvanor – en del av all statistik från IIS

En viktig del i arbetet med utveckling av internet i Sverige är att ta fram relevant information om hur nätet förändrar samhället och människors liv. Syftet med satsningsområdet internetstatistik är att säkerställa tillgången till aktuell, tillförlitlig och relevant statistik för alla som vill bevaka eller analysera internetutvecklingen i Sverige.

I maj blev det nytt besöksrekord på internetstatistik.se med 7 182 unika besökare på en dag i samband med att DN publicerade surfhastigheterna för olika mobilmodeller som baserades på vår statistik.

Den årliga rapporten ”Svenskarna och internet” publicerades i november 2014. Rapporten finns tillgänglig i tryckt format, som pdf och på den dedicerade webbplatsen soi2014.se. Totalt laddades 99 000 rapporter i pdf‐format ner, vilket var en ökning med 36 procent jämfört med 2013.

Internetstatistiks webbplats hade drygt 118 000 unika besökare under 2014, vilket var en ökning med över 50 procent jämfört med 2013.

Årlig mötesplats för internetintresserade

Internetdagarna möts människorna som formar internet i dag och i framtiden. 2013 gick vi från att vara en klassisk konferens till att bli ett forum – en mötesplats – där en rad event med olika arrangörer går av stapeln samtidigt. Den femtonde upplagan av Internetdagarna anordnades 24‐25 november 2014 och det blev en succé. Under de två dagarna pågick 18 kunskapsspår som
sammanlagt lockade 2 100 unika besökare. Utvärderingarna visade att helhetsbetyget från besökarna var det högsta någonsin; 4,25 av 5, och samtliga spår utom två fick ett medelbetyg över 4.

Bland huvudtalarna på Internetdagarna 2014 syntes Emily Parker, Cody Doctorow, Annie Machon, Harper Reed samt IT‐ministern Mehmet Kaplan.

Sveriges första internetmuseum

Den 4 december 2014 lanserade IIS Sveriges första internetmuseum. Museet består av en digital tidslinje med ett hundratal punkter där ljud, bild, film, text, intervjuer och fakta blandas för att få fram rätt känsla för de olika decennierna. Besökaren tas med på en resa genom internets historia i Sverige; från det första embryot i slutet av 60‐talet via sent 90‐tal då internet utsågs till årets julklapp och gemene man började surfa, till i dag då den genomsnittlige svensken är uppkopplad mer än 21 timmar i veckan.

Växthus för idéer

IIS stimulerar, odlar och tar tillvara idéer från företag, organisationer och privatpersoner genom att finansiera olika fristående projekt som främjar internetutvecklingen i Sverige.

Sedan 2004 driver IIS Internetfonden, genom vilken vi finansierar externa icke‐kommersiella projekt som främjar internets utveckling. Projekt som stödjer både näringsliv och stöttar personers användning av internet. Sedan Internetfondens start har totalt 310 projekt finansierats med sammanlagt 62 miljoner kronor. Under 2014 finansierade Internetfonden 20 projekt.

Evenemang för entreprenörer

Som ett led i arbetet att stötta nya idéer som utvecklar internet genomförde IIS en fokusutlysning via Internetfonden 2014. Utlysningen efterlyste nya innovationsevent och mötesplatser som attraherar entreprenörer inom IT‐sfären, något som resulterade i 39 ansökningar. Nio projekt fick därefter beviljad finansiering.

Under 2014 anordnade IIS, tillsammans med Johan Jörgensen, evenemanget Internet Discovery Day (IDD) där heta start‐ups paras ihop med investerare och affärsänglar. IDD arrangerades i Stockholm, Göteborg och Malmö och lockade 200 utställande bolag och 1000 deltagare.

Internets ekosystem

IIS bidrar till utvecklingen av internets infrastruktur genom att utreda, utveckla produkter, mäta och informera om lösningar för ett säkrare, stabilare och mer skalbart internet.

Sedan 2007 har IIS årligen publicerat en undersökning om den svenska delen av internet. Den senaste från 2014 visade att 15 procent av de testade namnservrarna hade någon form av allvarligt fel som påverkar tillgängligheten till tjänster negativt.

Under många år har IIS även engagerat sig i införandet av IPv6, det protokoll som ska ersätta nuvarande IPv4. Vi har tagit rollen som utbildare och katalysator för att underlätta införandet för företag, myndigheter och organisationer.

IIS i framkant

Likaså har IIS sedan lång tid arbetat med DNSSEC, ett tillägg som erbjuds av många registrarer (återförsäljare av domännamn) för både .se och .nu. Det är det enda riktigt effektiva sättet att få en säker domän som inte kan utsättas för attacker där svaren på DNS‐uppslagningar förfalskas. Redan hösten 2005 signerade IIS som första landstoppdomän i världen sin zon med DNSSEC och var även först med att 2007 erbjuda DNSSEC till alla domäninnehavare av .se‐domäner. Vi erbjuder också samma funktion för innehavare av .nu‐domäner. IIS har med åren fått stort internationellt genomslag för sitt arbete med säkrare DNS‐uppslagningar.

Nya affärer

Genom våra intäktsgenererande tjänster skapar vi resurser för forskning och utveckling av produkter och tjänster som ytterligare kan bredda stiftelsens verksamhet, något som i förlängningen förbättrar och förenklar användandet av internet.

Pre­Delegation Testing (PDT)

För internet globalt togs ett stort steg framåt under 2013 då ICANN, den organisation som styr tilldelningen av bland annat IP‐adresser och domännamn, sjösatte ett stort antal nya toppdomäner. I det arbetet har IIS en viktig roll i och med att vi av ICANN har fått uppdraget att fungera som teknisk testorganisation.

Under 2014 arbetade IIS PDT‐verksamhet med att optimera sina processer och kvalitetssäkra sina rutiner i arbetet med att genomföra testerna enligt de tekniska krav ICANN ställt. Produktionen testade cirka 400 unika generiska toppdomäner med utmärkt resultat. Vidare konstaterade ICANN att den befarade rusningen efter nya generiska toppdomäner uteblev och att testandet och införandet av dem blir en aktivitet som beräknas pågå fram till halvårsskiftet 2017.

Under 2014 testade IIS 405 nya toppdomäner, motsvarande siffra för 2013 var 142 stycken.

Federationer

Under 2012 etablerade IIS två federationer, Sambi för vårdsektorn och Skolfederation för skolan. Federationerna ska förenkla lösenords‐ och kontohantering i vård‐ och skolsektorn. Under 2014 tog båda federationerna fart – både när det gäller medlemsantal och skarp användning.

Skolfederation har hittills kommit längst och hade vid slutet av 2014 70 medlemmar, vilket är en ökning med 30 nya medlemmar under 2014. Under året ökade användningen av Skolfederations tjänst markant bland medlemmarna. I september 2014 bjöd IIS in till det årliga evenemanget Skolfederationsdagen som lockade över 100 deltagare från hela Sverige.

Under 2014 lades grunden för Sambis skarpa verksamhet. Ett tiotal aktörer fick utvärdera Sambi genom den testbädd som sattes upp.  2014 fokuserade Sambi på att arbeta fram produktionssystem och driftrutiner, för att sedan introducera Stockholm Läns Landstings Beställningsportalen som testpilot med skarpa användare.