Toppdomänen .se

Under 2014 nyregistrerades närmare 249 000 nya domännamn under landstoppdomänen .se. Totalt fanns drygt 1,3 miljoner aktiva .se­domännamn i slutet av året. För .se liksom de flesta andra Västeuropeiska landstoppdomäner har den naturliga tillväxten försvagats under de senaste åren. Trots att tillväxttakten minskar har .se behållit en stark ställning på marknaden, med en marknadsandel på 65 procent 2014.

Mellan åren 2006 och 2011 ökade marknadsandelen från 53 till 65 procent och har sedan dess varit stabil med en topp på 66 procent 2013. Att tillväxten minskar beror främst på att företagsmarknaden är mättad och att ändringar i Googles sökalgoritm inte längre gör det lika intressant för bolag som arbetar med sökoptimering samt så kallade pay per click­-aktörer att inneha stora mängder domäner.

Registrarer och kunder

IIS auktoriserade återförsäljare av domännamn kallas registrarer. Registry­registrar-modellen är en internationell standard för toppdomäner, som i korthet innebär att den som vill registrera ett .se­-domännamn vänder sig till en av IIS registrarer (återförsäljare).

IIS har även den egna registraren .SE Direkt, som i slutet av 2014 var den tredje största .se-registraren med 12,5 i marknadsandel räknat i antal registrerade domäner.

Av det totala antalet aktiva .se-­domäner 2014 var 57 procent av innehavarna företag i Sverige och 9 procent företag i utlandet. 32 procent av domännamnen hade privatpersoner i Sverige som innehavare och 2 procent i privatpersoner utlandet. De flesta domäner med utländsk innehavare finns i Norge (22 635 domännamn) och Danmark (16 634 domännamn).

Antalet aktiva .se­-domäner 2014 var drygt 1,3 miljoner och antalet innehavare var 600 000, varav 71 procent hade en domän, 15 procent hade två och endast 1 procent hade fler än 16 domäner.

Teknisk drift av .se

IIS har ansvar för Sveriges nationella toppdomän .se, vilket innebär att vi ser till att alla .se-adresser är tillgängliga på internet. Det gör att till exempel webb­ och e­-postadresser som slutar på .se får snabba och korrekta svar. Varje sekund hanterar våra servrar i genomsnitt 8 000 frågor för .se­-domänen, vilket motsvarar 28 800 000 frågor per timme och 691 200 000 per dygn. Den tekniska driften av .se­-domänen och dess stabilitet är sedan den 1 juli 2006 reglerad i en särskild lag – lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet (SFS 2006:24) – med Post­ och telestyrelsen, PTS, som tillsynsmyndighet.

På internet behöver alla uppkopplade enheter identifieras av en unik nummerserie, en så kallad IP­-adress. Tack vare katalogtjänsten DNS (domännamnssystemet) kan domännamn, exempelvis iis.se, användas i stället för IP-­adresser för att hitta rätt på internet, som till exempel webbplatsen www.iis.se (som har IP-­adressen 91 226.36.46). DNS översätter domännamn till IP­-adresser ungefär som en telefonkatalog översätter namn till telefonnummer och vice versa. Hur DNS fungerar kan man läsa mer om i ”DNS – Internets vägvisare”.

IIS register innehåller inte information om alla tekniska detaljer för alla enskilda .se-­domäner. Däremot tillhandahåller IIS alltid uppdaterade uppgifter om alla dessa delegeringar, eller pekningar som de kallas.

ATF – ett alternativ vid tvister om domännamn

Sedan 2003 gäller ”först-­till-­kvarn”­-principen för registrering av domännamn under .se, det vill säga den som först ansöker om en ledig .se-­domän får den utan förprövning. Ibland uppstår dock tvister om vem som har rätt till ett .se­-domännamn och vid sådana tillfällen finns Alternativt tvistlösningsförfarande, ATF, som ett enklare och billigare alternativ till domstol. Alla med en rättighet, till exempel firma eller varumärke, kan ansöka om att inleda ett ATF­-ärende.

2011 lanserades möjligheten för en sökande att välja ett så kallat påskyndat förfarande. Om innehavaren inte besvarar ansökan avgör tvistlösaren ärendet på tio dagar istället för normala 30 dagar.

Under 2014 avgjordes totalt 59 tvister genom ATF, varav 32 genom påskyndat förfarande. Det totala antalet aktiva .se­-domännamn var drygt 1,3 miljoner.