Toppdomänen .nu

Under 2014 nyregistrerades drygt 73 000 nya domännamn under toppdomänen .nu. Totalt fanns närmare 266 000 aktiva .nu‐domännamn i slutet av året. Marknadsandelen på den svenska marknaden var 7,1 procent 2014, vilket gjorde .nu till den tredje största toppdomänen i Sverige efter .se och .com.

IIS har ansvaret för administration och teknisk drift av toppdomänen .nu sedan september 2013. När WorldNames, Inc. ville hitta en administratör som skulle ta över toppdomänen .nu föll valet på IIS tack vare vår erfarenhet av att driva den svenska landstoppdomänen och vår erfarenhet av sälja domännamn via återförsäljare på den svenska marknaden.

Sedan många år är .nu en av de vanligaste toppdomänerna i Sverige och förknippas starkt med landet, men .nu‐domäner registreras även i Nederländerna (76 216 aktiva domäner 2014) och Danmark (16 495 aktiva domäner 2014) eftersom ordet ”nu” har samma betydelse som i svenskan.

Av det totala antalet aktiva .nu‐domäner återfanns 55 procent av innehavarna i Sverige i slutet av 2014.

Kunder och registrarer

Under 2014 nyregistrerades 73 153 .nu‐domäner jämfört med 48 356 året innan. Antalet aktiva .nu‐domäner ökade från 248 005 till 265 971, motsvarande 7,2 procent. Det genomsnittliga antalet domäner per kund var 1,7.

Det totala antalet kunder var 152 920, varav 67 procent var företag. På samma sätt som för toppdomänen .se sker registrering av .nu‐domäner enligt den internationellt vanliga registry‐registrar‐modellen, som innebär att den som vill registrera ett .nu‐domännamn vänder sig till en av IIS registrarer (återförsäljare). Antalet .nu‐registrarer i slutet av 2014 var 86.

Administration och teknisk drift

I samband med övergången till IIS förenklades regelverket för .nu‐domäner. Det blev enklare och går nu fortare att genomföra en överlåtelse och byte av registrar jämfört med tidigare. Priset på nyregistreringar gick för de flesta registrarer ner och flera avgifter togs bort. Även de tekniska systemen förbättrades. IIS säkerställer hög nivå av driftsäkerhet för .nu med bättre redundans, fler slavservrar, IPv6 och DNSSEC, vilket enkelt uttryckt garanterar bra stabilitet och säkerhet för .nu‐domänerna.

Varje sekund hanterar våra servrar i genomsnitt 1 000 frågor för .nu‐domänen, vilket motsvarar 3 600 000 per timme och 86 400 000 per dygn. Målet är att DNS‐tjänsten alltid ska vara tillgänglig och att svarstiden på DNS‐uppslagningar ska vara så kort som möjligt.

Om en tvist uppstår

Liksom för .se‐domäner gäller först‐till‐kvarn‐principen för .nu‐domäner, vilket innebär att vem som helst kan registrera en ledig .nu‐domän utan förprövning. För den händelse att det uppstår en tvist om en .nu‐domän tillämpar IIS Uniform Domain‐Name Dispute‐Resolution Policy – UDRP, en policy framtagen av ICANN för hantering av tvister kring domännamn. Handläggning sker av ett antal organisationer som ICANN har godkänt.