Miljöarbete

IIS miljöarbete inleddes 2007 när vår styrelse antog den miljöpolicy som medarbetarna gemensamt hade arbetat fram, samtidigt som en miljögrupp bildades på arbetsplatsen. Sedan dess har en rad förbättringar för att minska IIS negativa påverkan på miljön genomförts och följts upp.

Sedan 2008 utför vi vartannat år klimatanalyser av vår verksamhet i samarbete med U&We​. IIS verksamhet har varit expansiv med ett ökat antal medarbetare, men trots det har den totala klimatpåverkan minskat med cirka 200 ton CO2e sedan 2010. Under de senaste två åren lyckades vi även minska klimatpåverkan per anställd från 4,4 till 4,1 ton CO2e. Likaså minskade klimatpåverkan per domän från 0,21 till 0,19 kg CO2e på två år.

Att vi har lyckats minska den negativa påverkan på miljön så pass mycket beror främst på att vi såg över och effektiviserade vår slavserverdrift samt att antalet trycksaker minskades.

IIS arbete för att minska sin negativa påverkan på miljön består bland annat av:

  • Välja leverantörer av produkter och tjänster som har en uttalad miljöpolicy.
  • Teckna grönt avtal avseende kontorslokaler.
  • Effektivisera vår slavserverdrift.
  • Välja digital kommunikation istället för trycksaker och uppmana våra kunder att välja e-­avi istället för pappersavi.
  • Ha en miljögrupp bestående av medarbetare som arbetar med intern förbättring av vår miljöpåverkan, till exempel ekologisk mat vid events, källsortering, miljömärkt kontorsmaterial och fortbildning för medarbetare.
  • Erbjuda alla anställda årskort hos SL som förmån för att fler ska välja kollektivtrafik istället för bil.
  • Uppmana alla anställda att välja miljövänliga alternativ vid tjänsteresor.