Internet i Sverige och världen

Cirka 40 procent av världens samlade befolkning är idag uppkopplade på internet. Ökningen under det senaste året motsvarar närmare tre procentenheter och för 20 år sedan var det färre än en procent av världens invånare som var uppkopplade. I juli 2014 var 2,9 miljarder av jordens 7,2 miljarder invånare internetanvändare och vi ser fortfarande stora regionala skillnader, där Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder. I många åldersgrupper har vi så gott som nått taket vad gäller internetpenetration.

Bland jordens 196 stater placerade sig Sverige 2014 på en hedervärd 47:e plats bland världens nationer när det gäller antal internetanvändare. Ser man istället till antal användare i relation till invånare, befinner sig Sverige på tredje plats efter Finland och Singapore. 2014 hade nio av tio svenskar tillgång till både internet och dator. I en internationell jämförelse ligger Sverige högt när det gäller internetanvändning men lägre när det gäller kostnader för internetuppkoppling, till exempel abonnemang. Sverige placerar sig även lågt när det gäller invånarnas e­-deltagande.

I en rapport från Boston Consulting Group 2014 rankades Sverige som bästa land i världen i den bemärkelsen att landets digitala ekonomi har mindre hinder än jämförande länder. Sist bland de undersökta länderna ligger Nigeria med 82 poäng och först Sverige med 14 poäng, följt av Finland och Danmark. Detta index sammanväger och mäter 55 olika indikatorer inom infrastruktur, industri, individen och informationsrelaterad friktion.

Källa: http://www.internetstatistik.se/artiklar/sverige­i­topp­nar­det­galler­valsmorda­hjul­i­e-ekonomin/

Utvecklingen i Sverige

Sverige var inte det land där internet spred sig snabbast under 90­talet. Länder som USA där internet skapades och utvecklades låg till en början långt före. Den snabba spridningen under slutet på 90-­talet bromsades upp i alla länder, även i Sverige. Men medan spridningskurvan planat ut på många håll har den fortsatt sakta uppåt i Sverige och några andra länder. I EU:s statistik (Eurostat June 2014) toppar Sverige tillsammans med Island, Norge, Danmark, Nederländerna och Finland listan över länder med den högsta internetanvändningen på drygt 90 procent användare i befolkningen. Går vi utanför Europa hittar vi till exempel Nya Zealand med ungefär lika stor andel användare, medan internetspridningen i USA planat ut på en lägre nivå.

Genomsnittet för EU-­länderna ligger nu på 79 procent internetanvändare i befolkningen (16–74 år), vilket innebär att hälften av befolkningen i en del EU-­länder saknar internet. Variationen är således stor i Europa liksom i världen.

Källa: Svenskarna och internet 2014, www.soi2014.se

Läs mer om svenskarnas användning av internet i vår årliga rapport, www.soi2014.se.

Marknaden

Totalt fanns det 288 miljoner registrerade toppdomännamn i världen i slutet av 2014, vilket motsvarar en ökning med 6,2 procent jämfört med sista kvartalet 2013. Liksom föregående år minskar tillväxttakten jämfört med åren 2000­-2008 då branschen hade sin största tillväxttakt med mer än 15 procent per år. De landstoppdomäner (motsvarande .se för Sverige) vars länder har ökande internetpenetration har fortfarande hög tillväxt medan landstoppdomäner vars internetpenetration redan är hög har lägre tillväxt. Även länder som nyligen har liberaliserat regelverket för domänregistrering ser ökad tillväxt. I Sverige gjordes motsvarande förändring av regelverket 2003 när förhandsprövningen togs bort och ersattes av ”först­till­kvarn”-­principen som ger alla möjlighet att registrera ett ledigt .se-­domännamn. Toppdomänen .se hade 2014 en marknadsandel på 65 procent i Sverige.

De generiska toppdomänerna, till exempel .com, .net, .org, följer samma trend som landstoppdomänerna, men det är större inbördes skillnader. Flera generiska toppdomäner hade betydligt lägre tillväxt och till och med negativ tillväxt under 2014. Den toppdomän som utmärkte sig var .com, som ökade med 3,5 procent 2014 och hade en marknadsandel motsvarande 18 procent.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) öppnade ansökningsperioden för nya generiska toppdomäner i början av 2012 och de första nya toppdomänerna lanserades under 2013. 2014 var 3,5 miljoner domännamn registrerade under de nya generiska toppdomänerna, varav .xyz hade störst marknadsandel med 21 procent följd av .club och .berlin med vardera 4 procent.

Källor: http://www.verisign.com/assets/infographic­dnib­Q42014.pdf, CENTR, ZookNIC, http://www.internetlivestats.com/