Viktiga händelser under året

Verksamheten utökades med en ny toppdomän vid sidan av .se, vi fick ett prestigefyllt uppdrag som global testorganisation åt ICANN och Digidel-kampanjen avslutades. 2013 var ett år fyllt av stora, och i flera fall helt nya, utmaningar för IIS.

Övertagande av .nu

Den 2 september tog IIS över administration och teknisk drift av .nu, den tredje största toppdomänen i Sverige efter .se och .com. Uppdraget kommer från USA-företaget WorldNames, Inc. som har haft hand om .nu sedan 1998. I och med övertagandet växte IIS verksamhet med nästan 250 000 domännamn och ett femtiotal återförsäljare.

Pre-Delegation Testing (PDT)

För internet globalt togs ett stort steg framåt under 2013 då ICANN, den organisation som styr tilldelningen av bland annat IP-adresser och domännamn, sjösatte ett stort antal nya toppdomäner. I det arbetet har IIS en viktig roll i och med att vi av ICANN har fått uppdraget att fungera som teknisk testorganisation. IIS PDT-tjänst genomför tester för att säkerställa att de som ansöker om nya toppdomäner uppfyller de tekniska krav ICANN ställer.

Valet av testorganisation föll på IIS tack vare vår långa erfarenhet och höga kompetens när det gäller domännamnssystemet.

Skolfederation och Sambi

År 2012 etablerade IIS två identitetsfederationer i rollen som federationsoperatör, en för vårdsektorn och en för skolan, för att förenkla lösenords- och kontohantering. Redan under första verksamhetsåret lyckades Skolfederation värva 40 medlemmar. Ett annat viktigt framsteg är att Stockholms stad nu har som krav på framtida leverantörer av digitala läromedel att de ska vara anslutna till Skolfederation.

Två heldagsseminarier genomfördes i Stockholm under året, samt tre medlemsmöten i Uppsala, Sandviken och Härryda.

Internetdagarna på nytt sätt

Den fjortonde upplagan av konferensen Internetdagarna erbjöd bland annat Wikipedia-grundaren Jimmy Wales som uppskattad öppningstalare. Den klassiska konferensen ersattes i år av ett forum med 15 parallella evenemang utspridda över två dagar och samtidigt sänktes priset med mer än hälften. Ett lyckat grepp som bland annat gjorde att Internetdagarna attraherade helt nya målgrupper och totalt lockade över 2 000 deltagare.

Digidel 2013 gick i mål

IIS var 2010 en av initiativtagarna till kampanjen Dididel 2013, vars syfte var att öka den digitala delaktighet med en halv miljon svenskar under tre års tid. I december 2013 avslutades kampanjen planenligt och hade då enligt preliminära beräkningar nått sitt mål.  Men mycket arbete återstår. Digidel 2013 presenterade därför i december sexton förslag till regeringen: http://www.digidel.se/just-nu/digidels-slutrapport/