Vi driver internet framåt

Under 2007 och 2008 etablerades majoriteten av dagens satsningsområden för Internetutveckling inom IIS, utöver Internetdagarna och Internetfonden som startades i början av 2000-talet. Historiskt hade IIS varit starkast gällande utvecklingen av internet och dess underliggande tekniker, men sedan 2009 har inriktningen varit mer fokuserad på användningen av internet med satsningar på internet i skolan, digital delaktighet och kunskapsspridning om internet. 

punktSE_arsredovisning_2013_25

Den tidigare flexibla projektorganisationen har övergått i en förvaltande processorganisation med mer mogna tjänster. Vinsterna är många, bland annat har vi lättare att samordna och effektivisera i den nuvarande strukturen

Under 2013 startades två nya projekt, ett för att lära barn programmera, Barnhack, ett annat i syfte att nedteckna internethistorien i Sverige. I övrigt drev vi vidare alla befintliga satsningar. Kampanjen Digidel 2013 avslutades planenligt efter tre år i december.

Organisationen är bra på att ta tillvara nya idéer och behov som uppstår, vi är snabbfotade och har en process för att hantera nya projektidéer. IIS har i flera sammanhang tagit rollen som initiativtagare och katalysator, till exempel för att starta kampanjen Digidel och för att sprida kunskap om och påskynda införandet av IPv6 och DNSSEC. Vi har förtroendet från många parter att vara en naturlig mitt för utvecklingen av, och kunskaper om, internet i Sverige.

punktSE_arsredovisning_2013_28

Bredbandskollen är ett oberoende konsumentverktyg som användaren att sätt testa och utvärdera sin internetanslutning, både på stationära och mobila enheter. Varje dag genomförs omkring 100 000 mätningar.

punktSE_arsredovisning_2013_33
Internet för alla

Som en del i arbetet med ett internt för alla inledde IIS sitt arbete med internet i skolan hösten 2008 när Webbstjärnans första tävlingsår startade, en tävling i webbpublicering för grund- och gymnasieskolan. Målet för satsningen är att utveckla internetanvändandet i svenska skolan. Tävlingen, som till hösten 2014 går in på sitt sjunde år, har haft en stadig tillväxt – 800 lag första året jämfört med 3 210 lag och fler än 50 000 diplomerade elever i 2013/2014 års tävling. Samtidigt har tjänsten utvecklats till att omfatta en utbildningssatsning för lärare om att skapa innehåll på internet, evenemang och sedan 2013 en årlig rapport om elever och deras internetanvändning.

Under 2013 utbildades fler än 1 000 lärare. Utöver Webbstjärnan driver vi frågan om vikten och nyttan av att använda internet i skolan genom engagemang och delaktighet i olika referensgrupper och samarbeten, till exempel genom medverkan i Digitaliseringskommissionen.

IIS har sedan 2008 engagerat sig i att öka den digitala delaktigheten och var en av initiativtagarna till kampanjen Digidel 2013, vars syfte var att öka den digitala delaktighet med en halv miljon svenskar under tre års tid. I december 2013 avslutades kampanjen planenligt och hade då nått sitt mål. Men mycket arbete återstår. Digidel 2013 presenterade därför i december sexton förslag till regeringen.

Tillsammans med en rad andra organisationer fortsätter IIS arbetet för ökad digital delaktighet. Digidelnätverkets fortsatta arbete går att följa via http://samverkansledningendigidel.wordpress.com/

punktSE_arsredovisning_2013_28

Omfattande kunskapsspridning

IIS har under de tre senaste åren satsat ökade resurser på att sprida kunskap om internet. Vi tar både fram fakta och information om internet samt sprider den i många olika kanaler – självklart via nätet men också genom våra många evenemang (94 under 2013), utbildningar och nätverk samt samarbeten. Spridningen ökar från år till år av Internetguiderna och statistikrapporter, läsare av bloggen och sajten samt besökare på våra evenemang, där Internetdagarna är ett av dem. Vi får även hjälp med kunskapsspridningen av media, antalet omnämnanden i media där IIS förekommer har mer än fördubblats på fem år.

Via den här sajten – iis.se – hittar man alla våra tjänster och sajten erbjuder även lättillgängligt material på svenska om internet, som annars ofta bara finns på engelska eller beskrivet på ett sätt som gör att icke-tekniker har svårt att förstå. Här finns även vår företagsblogg våra medarbetare kontinuerligt delar med sig av sin kunskap och sina tankar.

Just att dela med oss och vara öppna är ett ledord i hur vi kommunicerar. Vi tror att delad kunskap och dialog bidrar till internets utveckling och användning. Redan 2012 nominerades vår företagsblogg i den prestigefyllda kommunikationstävlingen European Excellence Award 2012, där årets bästa kommunikationsinsatser utses. Förra året tog vi emot hederspris i Internetworlds tävling ”Topp 100 – Sveriges 100 bästa webbplatser” med motiveringen: ”IIS nya sajt är en riktig pärla. Här finns mängder av användbara guider, tjänster och information för att skapa såväl ett bättre internet som bättre internetanvändare. IIS (Internetstiftelsen i Sverige) drar in miljoner på domänverksamheten – och de ger mycket tillbaka.” I januari 2014 tilldelades webbplatsen första pris i kategorin ”samhällskommunikation” av Web Service Award 2013.

punktSE_arsredovisning_2013_30

punktSE_arsredovisning_2013_31

Växthus för idéer

Vi driver sedan 2004 Internetfonden som genom att finansiera externa projekt som främjar internets utveckling stödjer både näringsliv och privatliv i Sverige, dock inte kommersiella projekt. Under 2013 finanseriades 43 projekt och totalt sedan starten har fler än 300 projekt fått finansiering. Under 2013 fick Internetfonden en fristående sajt.

Våren 2013 gjordes en fokusutlysning inom digital delaktighet och hösten samma år genomfördes för första gången en fokusutlysning för öppna digitala lärresurser, vilket kommer att ske på nytt under 2014.

IIS satsning på att få fram nya idéer som gynnar internet och dess användning omfattar även det tidigare projektet Crowdfunding, vilket avslutades 2013 efter ett års försök att stimulera crowdfunding för it-projekt. Projektet Catalysator drivs sedan 2013 med stöd från VINNOVA i syfte att stödja internetentreprenörer i ett tidigt skede. Stiftelsen är också en av flera partners som delfinansierar Sup46, en arbets- och mötesplats i Stockholm för entreprenörer.

punktSE_arsredovisning_2013_31