Danny Aerts. Foto: Sara Arnald.

Vd har ordet

Bästa läsare, ett nytt år att redovisa och ett nytt försök att göra läsaren nöjd. Efter några år av fina (och dyra) pappersversioner av årsredovisningen började vi för några år sedan producera fina digitala årsredovisningar istället. Vi minskade våra tryckkostnader och tänkte på vår klimatpåverkan, men vi har svårt att få en årsredovisning att vara eftertraktad.

Några hundra nedladdningar per år är inte så imponerande. I linje med vår populära webbversion av statistikrapporten Svenskarna och Internet www.soi2013.se försöker vi nu med en webbversion av vår årsredovisning.

Utmaningar

Året som har gått var kanske det mest utmanande jag har varit med om på IIS. Två stora projekt dominerade 2013. Första projektet innebar att vi i april lanserade en tjänst för ICANN; Pre-Delegation testing för nya toppdomäner. En unik tjänst som är ensam i sitt slag i världen. Det andra projektet innebar ett övertagande av ansvaret för administrationen av toppdomänen .nu i september 2013.

De nya åtagandena medförde naturligtvis organisationsförändringar. Under 2013 ökade antalet anställda med elva personer.

Ökade rörelseintäkter

Effekterna av ovanstående projekt syns också i årets ekonomiska siffror. De nya aktiviteterna betydde att våra rörelseintäkter ökade med 17 procent och uppgick till 140,7 Mkr. Vår domänverksamhet genererade 122,6 Mkr en ökning med 5 procent.  Samtidigt påverkade etableringskostnaderna för de både projekten vårt rörelseresultat. Rörelseresultatet uppgick till -7,4 Mkr (+ 3,3 Mkr i 2012). Kostnaderna för utvecklings- och internetsatsningar uppgick till 78,5 Mkr (50,2 Mkr).

Tillväxten av .se domännamn under 2013 var 6,4 procent. Betydligt högre än 2012 (3,3 procent) men påverkat av några kampanjer där registrarer rabatterade .se-domännamn. Vid utgången av 2013 administrerade stiftelsen närmare 1,6 miljoner domännamn. En ökning med 26 procent jämfört med 2012. Domännamn under .nu bidrog med cirka 248 000. För de kommande åren förväntas dock en avmattning av antalet registrerade .se-domännamn.

Expansivt år

IIS har genom urkunden ett uppdrag att främja god stabilitet i infrastrukturen för internet i Sverige och att främja ”forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, särskilt med inriktning på internet”. Våra tjänster och aktiviteter inom dessa områden har varit väldigt expansiva under 2013 och de två nya projekten har inte påverkat vår ambitionsnivå. Webbstjärnan, Digidel, Internetguiderna, Internetdagarna, portalen iis.se med blogg, Svenskarna och Internet, Internetfonden och Bredbandskollen med mera gör att IIS har blivit ett kunskapsnav för internet i Sverige.

Trots vår expansion håller vi fast kurs i vårt långsiktiga kvalitetsarbete och har siktet inställt på nytt deltagande i bedömningen för SIQ:s Utmärkelse Svensk Kvalitet.

danny_aerts_signatur_2014

 

 

 

 

Danny Aerts, VD