Tvistlösning

Ibland uppstår det tvister om vem som har rätt till ett domännamn. För tvister som rör .se-domännamn finns Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF). För tvister som rör .nu-domännamn tillämpas Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP).

Sedan 2003 får den som först ansöker om en ledig .se-domän registrera domänen utan förprövning. Om man anser att någon annan har registrerat ett domännamn man själv har bättre rätt till kan man överklaga registreringen i efterhand genom Alternativt Tvistlösningsförfarande ATF. IIS erbjuder ATF som ett rättssäkert, snabbt och billigt alternativ till en domstolsprövning. 13 jurister agerar som oberoende tvistlösare.

Påskyndat förfarande

2011 lanserades möjligheten för en sökande att välja ett så kallat påskyndat förfarande. Om innehavaren inte besvarar ansökan avgör tvistlösaren ärendet på tio dagar istället för normala 30 dagar. Under 2013 avgjordes totalt 67 tvister genom ATF, varav 24 genom påskyndat förfarande. Det ska sättas i proportion till att det totala antalet .se-domäner är fler än 1,3 miljoner.

UDRP är en policy framtagen av ICANN som tillämpas vid tvister kring .nu-domännamn. Tvistlösningsärenden under UDRP hanteras av den av ICANN godkända tvistlösningsorganisationen samt domännamnsinnehavarens registrar. IIS är inte inblandat i administration eller handläggning av dessa ärenden.

punktSE_arsredovisning_2013_24