IIS administrerar .nu

I september 2013 tog IIS över ansvaret för administration och teknisk drift av toppdomänen .nu från WorldNames, Inc. Valet av IIS baserades på vår erfarenhet av att driva en toppdomän och att sälja domännamn via registrarer på den svenska marknaden.

punktSE_arsredovisning_2013_20

.nu är sedan många år en av de vanligaste toppdomänerna i Sverige efter .se och .com och förknippas starkt med Sverige, men .nu-domäner är även vanliga i Nederländerna och Danmark. Under 2013 registrerades 48 356 nya .nu-domäner.

I samband med övergången tillIISE förenklades regelverket för .nu-domäner. I dag är det enklare och går fortare att genomföra en överlåtelse och byte av registrar jämfört med tidigare. Priset på nyregistreringar gick för de flesta registrarer ner och flera avgifter togs bort. Under november och december genomfördes en kampanj via sociala medier för att öka kännedomen om .nu i Sverige. Även de tekniska systemen förbättrades. IIS säkerställer en hög nivå av driftsäkerhet för .nu med bättre redundans, fler slavservrar, IPv6 och DNSSEC, vilket enkelt uttryckt garanterar bra stabilitet och säkerhet för .nu-domänerna.

punktSE_arsredovisning_2013_24

punktSE_arsredovisning_2013_21

Läs mer:

https://www.iis.se/domaner/registrera/nu/

https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/se-ansvarig-organisation-for-administrationen-av-nu/