Om oss

Utöver domänverksamheten främjar IIS i enlighet med stiftelsens urkund och stadgar utvecklingen och användningen av internet i Sverige genom ett antal initiativ.

Mottot för den internetfrämjande verksamheten är att alla ska vilja, våga och kunna använda internet. Vi arbetar därför bland annat med att öka den digitala delaktigheten, sprida kunskap om internet och verkar för att internets infrastruktur ska vara säker, stabil och skalbar.

Delaktiga medarbetare

Inom alla delar av organisationen arbetar vi med smarta mål och kontinuerliga förbättringar. Styrningen av verksamheten sker utifrån vår ledningsprocess och organisationsövergripande mål är nedbrutna per process, tjänst, avdelning och individ. Alla medarbetare har stor delaktighet och organisationen är platt med korta beslutsvägar. Följaktligen har organisationen stor flexibilitet och förmåga att ta tillvara nya idéer samtidigt som vi bibehåller hög kvalitet.

Läs mer: https://www.iis.se/om/.