Kunder och registrarer

IIS auktoriserade återförsäljare av domännamn kallas registrarer. Registry-registrar-modellen är en internationell standard för toppdomäner.

Affärsmodellen innebär i korthet att alla innehavare av .se-domäner är kunder till ackrediterade registrarer i stället för som fram till 2009 direkt till IIS. Läs mer på vår webbplats: https://www.iis.se/domaner/aterforsaljare/

punktSE_arsredovisning_2013_11

punktSE_arsredovisning_2013_13

punktSE_arsredovisning_2013_14

punktSE_arsredovisning_2013_19

Egna registraren .SE Direkt

I slutet av 2013 var .SE Direkts marknadsandel 13,8 procent jämfört med 16,8 procent i slutet av 2012. En del i strategin har hela tiden varit att .SE Direkt inte ska priskonkurrera med övriga registrarer. .SE Direkt erbjuder inte tilläggstjänster som namnservrar, webbhotell och e-post. De kunder som väljer IIS egen registrar måste därför antingen sköta sina egna servrar och andra tjänster eller välja en annan leverantör av tilläggstjänster.

Läs mer på: http://www.sedirekt.se