Ekonomi

IIS totala rörelseintäkter uppgick till 140,7 miljoner kronor år 2013, varav domänverksamheten genererade 122,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med fem procent jämfört med föregående år.

Intäkterna från utvecklingsverksamheten genererade 18,1 miljoner kronor, motsvarande 13 procent av de totala rörelseintäkterna. Kostnaderna för övriga utvecklings- och internetsatsningar uppgick till 78,5 miljoner kronor. 

punktSE_arsredovisning_2013_1 punktSE_arsredovisning_2013_25 punktSE_arsredovisning_2013_38

Du hittar årsredovisningen som PDF på https://www.iis.se/om/arsredovisningar/