Stort intresse från kommuner för att öppna Digidelcenter

Över 50 kommuner utspridda över hela landet har ansökt om medel för att öppna Digidelcenter, platser dit kommuninnevånare kan komma och få hjälp med digitala tjänster och teknik. Nu påbörjas urvalsprocessen och innan årsskiftet kommer upp till tio kommuner få finansiering för att starta upp verksamheten på respektive orter.

– Det är väldigt glädjande att se att det finns ett sådant intresse och engagemang för att stärka kommuninnevånares digitala kompetens runtom i landet! Intresset har överträffat alla våra förväntningar och visar att det här är en viktig satsning som verkligen behövs, säger Internetstiftelsens vd Danny Aerts.

Ett Digidelcenter ska vara en fysisk plats för lärande för både digitalt erfarna och för nybörjare. Syftet är att stärka kommuninvånares möjligheter att öka sin digitala kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik. Sedan tidigare är Internetstiftelsen initiativtagare till det DigidelCenter som redan i dag finns på Motala bibliotek. En satsning som med framgång hjälper kommuninvånare med digitala tjänster och färdigheter. Med hjälp av medel som Internetstiftelsen beviljats av regeringen ska nu det framgångsrika konceptet spridas över landet. Ambitionen är att lämna besked till kommunerna i november.

– Nu börjar det digra men roliga jobbet att utvärdera alla ansökningar, säger Danny Aerts.