Internetkunskap fokuserar på säkerhet på nätet

Internetkunskap, Internetstiftelsens satsning på digital kompetens för vuxna, lanserar nu nästa ämnesområde. Den här gången handlar det om ett ämne som i princip alla behöver känna till – säkerhet på nätet.

Säkra lösenord, hjälp med vad man ska tänka på när man handlar på nätet och tips på hur man undviker kortbedrägerier – under vintern kommer Internetkunskap handla om hur man kan skydda sig mot de vanligaste IT-brotten.

– I statistiken från Svenskarna och internet kan vi till exempel se att 9 av 10 svenskar handlar på nätet – när den siffran ökar fastnar också fler i bedragarnas nät. Just nu säger 28 procent av svenskarna att de blivit kontaktade via nätet av någon som bett om bankuppgifter, men där finns nog ett stort mörkertal, säger Björn Appelgren, projektledare för Internetkunskap.

Materialet som tas fram kommer att kunna upplevas på Facebook, Instagram och Twitter, men även på hemsidan internetkunskap.se, som fylls på med nytt innehåll efterhand. Korta sammanfattande videor blandas med artiklar, expertintervjuer och infografik som snabbt ger en den information man behöver. Visste du till exempel att det kan ta flera miljarder gånger längre tid att knäcka ett lösenord med tolv tecken än ett med bara sex tecken?

Internetkunskap är en folkbildande satsning som vill stärka individens förmåga att på ett medvetet och säkert sätt använda internet och digitala tjänster. Satsningen startade under våren 2018 med fokus på ämnesområden som är relevanta under ett valår – att kunna sökafiltrera, värdera, granska och analysera information på internet samt förstå olika typer av informationsflöden. Genom texter och filmer i sociala medier spreds kunskap till två miljoner svenskar över 35 år.

– Vi hoppas på att den här nya delen ska kunna hjälpa människor identifiera och stå emot bedrägerier, nätfiske och kapningar av sociala medier-konton – att tänka säkrare helt enkelt, säger Björn Appelgren.

”Vanliga IT-brott – Tänk säkert!” finns nu på internetkunskap.se – materialet fylls på efterhand.

 

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att bidra till att internetanvändare i Sverige har kunskap, förstår internets möjligheter och kan vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt.

Dessa inkluderar start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärplattformen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen.

Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.