Internethistoria på Wikipedia

Internetmuseum har under hösten tagit in en så kallad Wikipedian in Residence, för att sprida internethistorien på världens största uppslagsverk.

Emma Rydberg fungerar som en länk mellan Internetmuseum och Wikipedia. Det innebär i praktiken att hon bland annat hjälper till och för ut det material som om svensk internethistoria som Internetmuseum har genom att skriva nya Wikipediaartiklar och förbättra de som redan existerar.

–Vi kommer även att anordna arrangemang för alla intresserade att träffas och tillsammans redigera, diskutera och förbättra Wikipedias information om internethistoria, säger Emma Rydberg.

Hur har dina första veckor förflutit på Internetmuseum?

–Det har varit roligt och intressant. Trots att jag upplevde att jag tidigare hade hyfsad koll på internethistoria så har jag redan lärt mig mängder. Jag har bland annat skrivit om Kungliga bibliotekets projekt Kulturarw3 som sedan 1997 har samlat in och arkiverat alla svenska webbsidor. Vidare har jag skrivit om Sveriges första BBS KOM-system och om internetpionjärer som Björn Eriksen och Bernhard Stockman.

Varför är det viktigt att museer finns på Wikipedia?
–Wikipedia är världens femte mest besökta webbplats och den första sida många hamnar på när de söker information på nätet. Med tanke på den stora kunskap som alla museum besitter har de på Wikipedia en fantastisk möjlighet att förbättra och ytterligare tillgängliggöra informationen om just deras ämnesområde. Alla människor har ju tyvärr inte möjlighet att ta sig till museum, men med tillgång till internet kan alla ta till sig informationen.