Ett säkrare internet för unga

Nyligen var det Safer Internet Day, en dag som instiftades 2004 med syfte att öka kunskapen om barn och ungas närvaro på nätet. Något som vi på IIS tycker är viktigt.

Safer internet day är ett initiativ från EU som firas på varierande datum i februari varje år. Dagen är instiftad för att öka kunskapen och informera om barns och ungas närvaro på internet, men även för att visa på och utbilda inom säkerhet på internet.

Att bidra till att göra internet till en säker och trygg plats är allas vårt ansvar – använd gärna våra guider på ämnet för handfasta tips!

Guider med tips för att ge stöd till barn- och unga på nätet

Vi på IIS vill göra internet mer pålitligt och säkert och bidra till ett gott samtalsklimat. En viktig del av det arbetet är att hjälpa till att göra svenskar – unga och äldre – till kunniga och medvetna internetanvändare. Därför erbjuder vi digital folkbildning och kunskap, som ger större förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle.

Som en del i vårt folkbildande arbete har vi tagit fram två guider som vänder sig till föräldrar, syskon, lärare och fritidspedagoger. Vuxna som vill kunna stötta barn och unga i att ta hand om sig själva – både offline och online. Tillsammans med Bris har vi tagit fram guiderna ”Motverka nätmobbning! Råd till dig som är vuxen” och ”Ungas integritet på nätet”, två kostnadsfria resurser i ämnet unga och internet. Hjälp oss gärna att sprida dessa!

I samband med att vi släppte att vi släppte guiden Motverka nätmobbning tog vi även fram en affisch, det är fritt fram att skriva ut och sätta upp på skolan, hemma eller i personalrummet! Du hittar den här.

Digitala lektioner om integritet på nätet

Som en del i det arbete vi gör för skolan har IIS nyligen dragit igång Digitala lektioner. Inte minst eftersom läroplanen skrivs om, och får tydligare skrivningar kring digital kompetens i alla ämnen. Målet med Digitala lektioner är att stötta pedagoger i deras arbete med digital kompetens i skolan.

Bland annat har vi tagit fram en kort introduktion till begreppet integritet. Det är en lektion som ger eleverna möjlighet att ta ställning till olika frågor som rör detta. Syftet är att öka elevernas medvetenhet om vad integritet är. De får också en inblick i sina rättigheter och skyldigheter på nätet, samt får öva på att ta ställning, uttrycka sin åsikt, motivera sin ståndpunkt, lyssna på andras åsikter och reflektera över andras resonemang.