En rejäl dos källkritik

Nyligen fick vi på IIS besök av ett sextiotal gymnasieelever som ville lära sig mer om hur man hanterar och bedömer källor på nätet.

Ett sextiotal elever från ekonomiska programmet på Kunskapsgymnasiet Globen besökte nyligen IIS.
–De ska starta sitt arbete med examensarbetet och därför kom de hit för att få en föreläsning om digitala källor och hur man kan hantera dem, berättar Kristina Alexanderson som har hand om många av IIS skolsatsningar.

Fullsatt i hörsalen hos IIS i Stockholm.

Kristina Alexanderson är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, vilket är en av anledningarna till att ämnet källkritik ligger henne varmt om hjärtat.

–Att hantera källor är en fråga om att ställa frågor om vem som säger vad och varför. Jag försökte förmedla att de plattformar som vi använder för att hitta information påverkar vilken information vi får fram, och hur den presenteras.

Vad fick du för respons från ungdomarna?

–Positiv! De var väldigt duktiga och analytiska i sina resonemang kring källor och hur vi hanterar dem.

Kommer du arbeta mer med källkritik den närmsta tiden?

–IIS gör en rejäl satsning på digital kompetens i skolan och vad det innebär. På internetdagarna kommer vi att lyfta frågan om digital kompetens. Vad det innebär och vilka färdigheter som behövs för att skolan och elever ska utveckla gedigna och hållbara kunskaper i källkritik och digital kompetens, programmering och digitalt skapande. Bland annat kommer vi att diskutera digital kompetens i ett internationell perspektiv, med talare från både USA och Danmark