Dags att dyka djupare ner i digital kompetens i skolan

Med ett år kvar tills digital kompetens kommer in i skolans läroplan anordnade Internetstiftelsen en utbildningsdag för lärare och annan personal i skolan. - Det är viktigt att gå djupare ner i vad digital kompetens är, säger Tina Frennesson, gymnasielärare och en av de 70-talet lärare som deltog.

Tina Frennesson, lärare i svenska och religion på gymnasieskolan Vipan i Lund.

Varför är du här i dag?

För att få inspiration och lyssna på vad andra gör. Mycket av det jag hört är sånt som jag vet sedan tidigare men det är också en bekräftelse på att det jobb jag gör med mina elever är rätt.

Jag har varit på workshops tidigare med Webbstjärnan och IIS och vet att det alltid är högkvalitativt innehåll och därför tycker jag det är värt att åka hit hela vägen från Lund.

Är skolan rustad för de läroplansförändingar som ska genomföras till hösten 2018?

Jag vet faktiskt inte. På vår skola har vi inte börjat med något implementeringsarbete än och jag vet att det finns kollegor som knappt är medvetna om att digital kompetens ska skrivas in i styrdokumenten. För mig själv är det är något som jag redan gör idag, men samtidigt är det svårt. Mycket av det vi gör är ändå bara på ytan, nu måste vi gå ner på djupet och bli ännu bättre i till exempel källkritik.

Många lärare är väldigt bra och jag hoppas att det jobb som jag och de gör ger ringar på vattnet, att kollegorna förstår att det fungerar att jobba så här i deras ämnen och att de ser att deras kollegor och elever har kul när de lär sig.

Vad är digital kompetens för dig?

Det är att göra eleverna till medvetna producenter och konsumenter av internet. Alla elever är infödda i den här digitala tiden, för dem har det alltid funnits. Men vi måste gå djupare än så och lära dem vad fake news är, sökförmåga och hur de ser om en källa är relevant. Dessutom vill jag ge dem självförtroende att de också kan bidra, att de kan skapa för internet och vara en del av det.

 

Cathrine Sjögren, svenska och mattelärare på Kungsklippeskolan i Huddinge.

Varför är du här i dag?

Främst är det för att jag vill lära mig podda, som är en av aktiviteterna idag Jag har jobbat med digitala verktyg i flera år med mina elever och sedan fyra år implementerar vi det för hela skolan. Jag har varit på kurser hos IIS och Webbstjärnan tidigare och idag är vi åtta stycken från skolan som är här. Jag vet att kurserna är bra och dessutom är de kostnadsfria och ligger på tider som gör att vi lärare kan komma, till exempel på dagar när vi inte har elever.

Är skolan rustad för de läroplansförändringar som ska genomföras till hösten 2018?

Det finns skolor som precis startat med implementeringen men jag hoppas att införandet av digital kompetens i styrdokumenten gör att alla belyser det här överallt på alla skolor. Det är viktigt att det är en del av skolans uppdrag med digital kompetens eftersom det är en så stor del av elevernas framtid.

Vad är digital kompetens för dig?

Det handlar både om att kunna hantera enheter och media men även ett källkritiskt tänkande. Eleverna kan mycket och är vana användare i dag men ju mer man lär sig desto mer måste man lära sig att vara kritisk. Jag vill att de ska se hur de kan använda det i sitt lärande och senare i sin yrkesprofession.

Ta till exempel programmering. Ett barn som inte får testa det i dag kommer att ligga efter eftersom programmering kommer vara en så stor del av framtidens jobbmarknad.