20 år i internets tjänst

Det som började som en bisyssla för en person har växt till en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet. Lär dig mer om IIS som ansvarar för internets svenska toppdomän.

Fram till 1997 sköts registrering och administration av .se-domäner av en enda person – Björn Eriksen på KTH. Allt eftersom internets popularitet ökar inser man att det är ohållbart. Därför bildades den organisation som idag heter Internetstiftelsen i Sverige, och som nu firar 20 år i internets tjänst.

Innan man beslutar sig för stiftelseformen undersöks om staten vill ta över verksamheten men varken myndigheten PTS eller några av departementen visar intresse. Det blir inget ”Internetverket”. Därför stiftades IIS den 26 augusti, och den 8 oktober 1997 skriver Björn Eriksen på ett avtal där IIS tar över rätten till toppdomänen .se.

Främja internetutveckling

I dag finns drygt 1,5 miljoner registrerade .se-domäner. Förutom att administrera domänregistrering jobbar IIS sedan många år också för att utveckla och främja internet i Sverige. Internetstiftelsens urkund slår fast att ett eventuellt överskott ska förbättra stabiliteten i infrastrukturen för internet i Sverige samt främja forskning, utbildning och undervisning med inriktning på internet. IIS har en målsättning att kunna investera minst 25 procent av omsättningen i olika internetutvecklande projekt, år 2016 rörde det sig om cirka 50 miljoner kronor.

Kunskap och analys

Samhällsnytta och ansvarstagande är viktiga ledord i IIS långsiktiga arbete, där vi driver på för en positiv internetutveckling i Sverige. Det är IIS uttalade ambition att vår främjande verksamhet ska göra internet i Sverige mer robust, mer stabilt och mer säkert. Insatser inom kunskap och analys ska bidra till att göra svenskar till kunniga och medvetna internetanvändare. IIS arbetar samtidigt för att möjliggöra innovation och driver användningen av internet framåt. Dessutom erbjuds digital folkbildning och kunskap, som leder till större förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. För gammal som ung.

Tillväxten har möjliggjort etableringen av en utvecklingsverksamhet som ger det svenska samhället något tillbaka varje gång en .se-domän eller .nu-domän registreras.

 Viktiga årtal i IIS historia:

 • 1997

Fram till 1997 sköts registrering och administration av .se-domäner av en enda person – Björn Eriksen på KTH. Men allt eftersom internets popularitet ökar blir detta ohållbart, Björn jobbar i princip dygnet runt. KTH anser att domännamnsregistreringen inte längre kan ligga inom deras verksamhetsområde. Därför bildas IIS (Stiftelsen för Internetinfrastruktur, i dag Internetstiftelsen i Sverige). Vid årets slut fanns drygt 46 000 aktiva .se-domännamn.

 • 1998

Snart är det även 20-årsjubileum för Webbstjärnan, en spännande och utvecklande tävling öppen för alla grundskole- och gymnasieelever i Sverige. 1998 var första gången IIS gav elever uppgiften att göra en webbplats av valfritt skolarbete och lära sig grunderna i webbpublicering.

 • 1999

Internetdagarna är Sveriges viktigaste mötesplats för alla som älskar internet. På Internetdagarna möts människorna som formar internet i dag och i framtiden. I år är det 18 år sedan den första konferensen hölls i Stockholm.

 • 2000

Det började som en undersökning om svenskarnas medie- och internetvanor år 2000, med rätt stor del om medieanvändning. Idag är Svenskarna och internet. Idag är det en av Sveriges viktigaste undersökningar om internetanvändning.

 • 2001

Redan från start var stiftelsen inriktad på att leverera en stabil och högkvalitativ drift av .se-domänen. Samtidigt togs de första stegen för att etablera en utvecklingsverksamhet. År 2001 tog man därför även över ansvaret för det som skulle bli Bredbandskollen.

 • 2002

Antalet domännamn fortsatte sedan att växa, men på grund av strikta regler för vem som fick registrera – endast juridiska personer – höll tillväxten ett lägre tempo än hos många jämförbara nationella toppdomäner. I slutet av 2002 var antalet aktiva .se-domännamn drygt 106 000.

 • 2003

Från 2003 tillåts tecknen å, ä, ö, ü och é i registrerade domäner i Sverige. I april samma år liberaliserades reglerna så att även privatpersoner kunde registrera .se-domäner. Den stora expansionen kunde inledas.

 • 2004

Med det ökade antalet .se-domäner följde större överskott och därmed ökade satsningar på internetutveckling. År 2004 startades Internetfonden som varje år finansierar ett brett spektrum av externt drivna projekt.

 • 2006

Under 2006, då stiftelsen började verka under namnet .SE, passerades 500 000 aktiva .se-domäner. Samma år är första gången man tillåter domännamn som endast består av siffror. Det är även året då Sverige får ”Toppdomänslagen”, det vill säga lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.

 • 2007

Från och med det här året godkänns alla tecken som används i de officiella svenska minoritetsspråken samt våra nordiska grannspråk om man vill registrera en svensk domän.

 • 2009

Internetstiftelsen i Sverige väljer att ändra sin affärsmodell och att gå i en riktning mot vad som kan kallas för en partnermodell. Det främsta motivet bakom förslaget till förändring av affärsmodellen är man skapa en tydlig kundrelation, framför allt med nya kunder.

 • 2010

En milstolpe uppnås när vi passerar en miljon registrerade domännamn i Sverige. 85% av svenskarna över 16 år har nu tillgång till internet i hemmet. 97% av internetanvändarna har tillgång till bredband. Sverige intar förstaplatsen på tre globala IT-index, rankinglistor som försöker mäta olika länders beredskap och förutsättningar för att bli ett framgångsrikt informationsteknologiskt land.

 • 2012

IIS etablerar sin verksamhet som federationsoperatör 2012 för de två identitetsfederationerna Sambi för vård och omsorg samt Skolfederation för skolan. En identitetsfederation är en säker och skalbar lösning för att hantera åtkomst och behörighet till digitala tjänster som förenklar för både användare och tjänsteleverantörer. Användaren kan få en och samma inloggning till alla de tjänster som används av organisationen, tjänsteleverantören får en standardiserad och skalbar lösning.

 • 2013

IIS tar över ansvar för drift och administration av .nu och blir även testorganisation åt ICANN. Samma år drar Måns Jonasson igång det första barnhacket i IIS lokaler, kostnadsfria programmeringskurser för barn och deras föräldrar. Anne-Marie Eklund-Löwinder, internetpionjär och säkerhetschef på IIS, blir i augusti detta år första och fortfarande enda svensk att ta en plats i Internet Hall Of Fame, vid en ceremoni i Berlin. I motiveringen framhålls att Eklund Löwinder bidragit till att Sverige som första landstoppsdomän i världen säkrat sin zon med säkerhetssystemet DNSSEC, som är ett sätt att säkra att webbplatsers adresser verkligen leder besökaren till rätt plats.

 • 2014

4 december 2014 slog vi upp portarna på internetmuseum.se. För första gången samlas milstolparna i den svenska internethistorien på ett och samma ställe. Tidslinjen sträcker sig från 60-talet och rakt in i nutiden. Samma år tar IIS tar över driften av den första kommersiella internetleverantören Swipnet och dess hemsidor. Ett stycke internethistoria bevaras därmed för framtiden.

 • 2015

Det här är året då vi presenterar vårt nygamla namn och vår helt nya logotyp. Istället för .SE heter vi numer Internetstiftelsen i Sverige. Från att ha varit en organisation på runt 30 personer som nästan uteslutande ägnade sig åt administration och drift av toppdomänen .se är stiftelsen idag över 70 medarbetare, med allt bredare fokus.

 • 2017

IIS flyttar till nya klimatsmarta lokaler vid Hammarby Kaj och öppnar samtidigt Goto 10, Stockholmregionens enda kostnadsfria start- och mötesplats för alla som vill utveckla sin internetidé. Med eller utan affärsidé eller startup-planer. Samtidigt kan vi efter de första sex månaderna konstatera att det totala antalet domännamn registrerade av svenska företag och privatpersoner fortfarande ökar.