Om IPv6

Det har länge stått klart att dagens IP-adresser inte skulle räcka till i en allt mer internetuppkopplad värld. IPv6 är nästa generation av basprotokollet som driver allt på internet. För användarna är IP, oavsett version, oftast helt transparent men det är ändå fullständigt avgörande att uppgraderingen kommer till stånd för att internet skall kunna växa och få fler funktioner.

På internet kommunicerar datorer och annan utrustning med varandra med hjälp av det så kallade internetprotokollet som förkortas IP. Dagens internet domineras fortfarande nästan helt av den fjärde versionen av protokollet, IPv4, som togs fram redan 1981.

Tack vare IP kan varje uppkopplad enhet identifieras med hjälp av en unik nummerserie, en så kallad IP-adress. Med IPv4 begränsas dock antalet möjliga IP-adresserna till drygt fyra miljarder stycken. Genom sparsamhet har internet klarat sig i över tio år längre än först befarat – men nu är det slut. På grund av internets spridning i världen tog IPv4-adresserna slut centralt i början av februari 2011.

Botemedlet för internets växtvärk

När det inte längre finns några nya IPv4-adresser att dela ut blir det svårare att starta nya internetoperatörer, vilket kan leda till sämre konkurrens på marknaden. Befintliga internetoperatörer har normalt en reserv av adresser, men också denna kommer så småningom att tryta och då får de svårt att ta in fler kunder.

Den enda långsiktigt hållbara lösningen på problemet med att adresserna tagit slut är att införa IPv6, en ny version av protokollet. Med IPv6 blir det totala antalet möjliga adresser oerhört stort och ingen adressbrist lär kunna uppstå på mycket lång sikt.

IIS stöder införandet

I dag pågår arbetet med att införa det nya protokollet för fullt hos internetleverantörerna. Snart kommer även företag och organisationer att följa efter. IPv6 införs parallellt med IPv4 och det gamla protokollet kommer inte att fasas ut förrän efter en övergångstid på flera år.

IIS verkar på olika sätt för att underlätta och stödja införandet av IPv6 i Sverige. Utöver att anordna seminarier och workshops kring IPv6 har vi bland annat låtit ta fram en serie e-utbildningar om IPv6 liksom en handfast guide om hur man går till väga för att införa IPv6 i praktiken ute på ett företag. IIS har också låtit testa hårdvara och följer kontinuerligt vilken beredskap som finns i branschen för övergången till IPv6.

För mer fördjupning om IPv6, läs vidare här.

Dokument om IPv6 från IIS

Läs mer om: IPv6