Etik och nätetikett

11.3 Etik och etikett på nätet

Såväl Facebook som andra företag som tillhandahåller tjänster på internet har etiska regler för sin verksamhet. Det är regler som gäller för företaget själva och deras anställda men också regler som de förväntar sig att användarna ska följa.

Facebook
Den policy som alla användare måste godkänna för att få använda Facebook inleds med den övergripande formuleringen att ”Du är skyldig att säkerställa att din sida följer alla gällande lagar, bestämmelser och regler”.

Det är i sig ett långtgående krav som de flesta användare inte kan överblicka. Men därutöver finns regler för hur insamlingen av uppgifter på Facebook får göras och användas, hur kampanjer och erbjudanden måste utformas.

Kanske mest angeläget att framhålla när det gäller internet och yttrandefriheten är att Facebook utöver kravet på att yttranden inte får bryta mot gällande lagar också att sidor inte får ”innehålla falska, vilseledande eller bedrägliga påståenden eller innehåll”. Några motsvarande restriktioner finns inte i yttrandefrihetsgrundlagarna.

Facebook förbehåller sig rätten att ta bort vissa bilder och inlägg samt även stänga konton som brutit mot företagets Community standard. Det kan handla om publiceringar av bilder på nakna per­soner och samlagsbilder, även i de fall de förekommer i en konstnärlig verksamhet. Ett exempel från hösten 2015 var när Facebook tog bort en bild på en naken kulla som konstnären Anders Zorn använt som förlaga.

Även inlägg som på olika sätt uttrycker hat mot personer och grupper med hänvisning bland annat till deras etniska ursprung eller handikapp tas bort enligt policyn.

För att bli uppmärksam på brott mot det som kan kallas uppträdandereglerna på Facebook uppmanar företaget alla att anmäla inlägg som strider mot reglerna.

Nätetikett
Om etiken främst tar sikte på vad som yttras finns också etiska regler, rekommendationer, om hur man uppträder på internet och när man använder elektronisk kommunikation i övrigt.

Det finns flera sammanställningar om nätetikett, bland annat har Skolverket en samling etikettsregler. Precis som de pressetiska reglerna och Facebooks Community-regler finns en allmän förhållningsregel. Skolverket har som ingress på sin sammanställning uppmaningen: ”tänk två gånger innan du publicerar en text på internet eller innan du skickar iväg ett meddelande via mail, sms eller på sociala med­ier… Verkar allting korrekt? Har du uttryckt dig så att det inte går att missförstå?”.

Därefter följer ett antal mer konkreta exempel på etikettsbrott. Bland annat att man ska undvika att skriva med VERSALER. Håll dig till ämnet och ”behåll lugnet” när någon kommer med invändningar eller motargument och ”gå inte till personangrepp”.

Rubriker och uppdelning av långa texter på flera stycken tillhör också god etikett på nätet. Se också upp med att sända privata meddelande till e-postlistor eftersom det kan innebära att de publi­ceras till fler än man tänkt sig. Det tillhör också god sed att inte bifoga tunga filer i meddelanden.

Många webbplatser med kommentarsfält har egna specifika regler. Det kan vara krav på att vara ”hövlig” mot andra debattörer och undvika personangrepp. Att användarna ska hålla sig till ämnet och inte hota, trakassera, sprida lögner eller skvaller. Det förekommer också att man bannlyser svordomar och obscena ord och kommentarer om etnicitet, kön, sexuell läggning, religion eller hälsotillstånd om det saknar betydelse i sammanhanget. Att använda långa citat ur andras texter anses också inte höra till god ton på nätet utan ­huvud­delen av kommentaren ska vara skribentens egna ord.

Tänk på etiken och etiketten

Ord kan skada. Skapa ärr som sitter i livet ut. Allt som är lagligt behöver nödvändigtvis inte sägas eller spridas offentligt. Innan du publicerar ett yttrande tänk dig in i hur du skulle reagera och uppfatta det om du var ”måltavlan”. Dra lärdom av mediernas 100-åriga erfarenheter av etisk diskussion och reglering som syftar till att inte i onödan skada enskilda. Läs och följ de pressetiska reglerna. Webbplatser med utgivningsbevis kan anmäla sig för att prövas av Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens opinionsnämnd (PON).

Respektera reglerna för nätetikett som till exempel att inte bifoga tunga filer och inte skriva med VERSALER.

Spara